Jernvägsaktieteckningen.

Wäte komman beslöt i fredags på talrikt besökt kommunalstämma att, för ett belopp af 10,000 kronor, ingå såsom aktieegare i Visby—Hemsebanan. Äfven enskilde teckvade sig. Jord upplåtes at enskilde genom kommunens hela område. Motståndet var i början stort, men under sammankomsten öfvertygades månge, så att vid omröstningen stor majoritet förefanns.
Etelhems kommun (bref till Gotlands Allehanda) har beslutat teckna 50 aktier i Visby—Hemsebanan, samt att upplåta jord kostnadsfritt, der vägen kommer att dragas genom skogsmark.
Det är med verklig glädje vi i hvarje nummer inregistrera en eller annan kommun eller enskilde, bvilka visat sig vara vakne för hvad deras och landets väl kräfver, och tecknat sig för större eller mindre belopp: Möjligt är, fastän vi ännu ej lyckats derutinnan erhålla någon visshet, att någon kommun vägraf teckning; men uppspårandet af dessa få enstöringar öfverlemna vi åt en vår ärade kollega, hvilken oftast fört jernvägsmotståndarnes talan och när det gält motståndet visat sig vara särdeles nitisk och påpasslig.

Gotlands Allehanda.
Timdagen den 23 November 1875.
N:r 93.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *