Gotlands skörd för i år.

Enligt länsstyrelsens, på uppgifter från de olika länsmansdistrikten grundade, sedvanliga årsberättelse, inhemtas:
att hvetet lemnat dålig afkastning eller nära missväxt;
att rågen gifvit nära medelmåttig skörd;
att kornet lemnat medelmåttig afkastnivg;
att hafre och blandsäd lemnat skörd något under medelmåttan;
att ärterna gifvit afkastning mera under medelmåttan;
att bönor och vicker, som föga odlats, lemnat, der dock odling deraf egt rum, nära missväxt;
att rapsen, der den odlats, lemnat en skörd under medelmåttan;
att på lin och hampa, som föga odlats, erhållits nästan missväx;
att potatisen lemnat medelmåttig afkastnivg;
att rotfrukterna synas gifva medelmåttig skörd;
att höskörden, särdeles å den odlade jorden, varit öfver medelmåttan;
att halmfodret lemnat ringa tillgång;
att sädestillgången för länets behof är tillräcklig och särdeles af korn till afsalu; samt
att säd och foder, såsom välbergade, äro af god beskaffenhet, men fodertillgången, isynnerhet den af halm, så ringa, att stor fara för foderbrist uppstår, särdeles om vintern blifver långvarig och kall.
Om innevarande års skörd anser länsstyrelsen sig alltså böra meddela det allmänna omdöme, att skörden i sin helhet blifvit omkring en tredjedel under medelmåttan.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 9 November 1875.
N:r 89.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *