En hedersskänk

(bref till Gotlands Allehanda), bestående af ett guldur och ett dussin silfverskedar, erböll 13 dennes, efter slutad skolexamen, folkskolläraren J. P. Nordin i Vestkinde af sina skolbarn och deras föräldrar, såsom en tacksamhetsgärd för ospard möda och nit under 27 års tjenst derstädes. Heder åt hvar och en, som söker att förljufva undervisarens mödosamma arbete, så att han må sköta sitt kall ”med fröjd och icke med suckan”!

Gotlands Allehanda.
Fredagen den 24 December 1875.
N:r 102.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *