Bötfäld domare.

På åtal af advokatfiskalen T. A. Billbergh har vice häradshöfdingen i Gotlands norra domsaga A. L. von Strussenfelt blifvit af Svea hofrätt dömd att för tjenstefel vid syn af Roma klosters kungsgård — då han af arrendatorn uppburit 87 kr., hvartill han icke egt rättighet, emedan denna åtgärd icke var af offentlig myndighet eller för kronans räkning äskad — böta 150 kr. samt att återgälda uppburna 87 kr. jemte lösen för hofrättens utslag.

Gotlands Allehanda.
Lördagen den 11 December 1875.
N:r 98.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *