Ångbåtsturerna.

Angående ångf. Wisbys senaste resa till Stockholm erfara vi: Ångf. Wisby, som afgick här ifrån på måndagsmorgonen vid pass kl. 1/2 8 den 15 d:s vid stark S. W. bris, möttes efter vid pass 4 timmars gång af hård N. N. W. storm som till slut nästan var orkanlik. Till följd af den, hastiga vindförändringen gick sjön mycket oregelbundet, så att fartyget slingrade förfärligt. Vågorna voro så fruktansvärda, att flera störtsjöar gingo öfver fördäck och hela fartyget öfverspolades, samt till följd af den starka kölden mycket nedisades. Sjön var så våldsam, att fartyget med rordret ej kunde hållas i sin rätta kurs. Ungefär 4 timmar efter afgången från Wisby var halfra vägen till Landsort uppnådd och dock anlände fartyget ej dit förrän kl. 12 på natten, Landsorts fyr blef synlig 4 timmar innan Landsort uppnåddes. 40 qvartkistor glas, alfsända från bosättningsmagasinet bärstädes, måste, för att lätta fartyget, under färden kastas öfver bord.
Den sjöpostlörbindelse, som för närvarande med ångfartygen ”Visby” och Gotland” underhålles mellan Visby och fastlandet, upphör för året efter fullbordandet af de resor, som företagas från Stockholm till Visby af ångfartyget Wisby torsd. 25 innev. mårad och från Wisby till Stockholm af ångf. ”Gotland” onsdagen den 1 nästkommande December.
Postbelordringen mellan fastlandet och Gotland kommer att för vintern bestridas med postångfartyget ”Sofia”, hvilket från och med den 26 dennes tillsvidare kommer att, såsom under förra vintern, afgå
från Oskarshamn till Visby fredagar och tisdagar samt
från Visby till Oskarshamn söndagaroch torsdagar.

Gotlands Allehanda.
Timdagen den 23 November 1875.
N:r 93.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *