Anbud till eldsolycka

yppade sig i lördags vid middagstiden i Romdahblska bryggeriet. Man var just sysselsatt med hartskokning, då grytan plötsligen omkullsparkades af en på gården innevarande häst, hvilken jemte körsvennen, af den utströmmande hartsen lindrigt skadades. Elden släcktes dock snart af de lyckligtvis närvarande bryggeriarbetarne.

Gotlands Allehanda.
Onsdagen den 15 December 1875.
N:r 99.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *