Temperatur och lufttryck

i Visby fr. o. m. lördagen kl. 2 e. m. t. o. m. idag kl. 12 midd.

TermometerBarometer
Lördag:
kl. 2 e.m+13,2753,7
kl. 4 e.m+12,4753,5
kl. 6 e.m+11,8753,5
kl. 8 e.m+12,2753,3
kl. 10 e.m+12,5752,5
kl. 12 midnatt+12,4751,5
Söndag:
kl. 2 f. m.+11,9750,3
kl. 4 f. m.+8,1748,6
kl. 6 f. m.+7,1748,4
kl. 8 f. m.+7,9748,2
kl. 10 f. m.+9,8748,3
kl. 12 middag+8,0748,7
kl. 2 e. m.+6,9748,6
kl. 4 e. m.+6,8750,5
kl. 6 e. m.+6,4750,8
kl. 8 e. m.+6,5751,4
kl. 10 e. m.+6,5751,5
kl. 12 midnatt+6,4751,4
Måndag:
kl. 2 f. m.+5,5750,9
kl. 4 f. m.+5,8750,8
kl. 6 f. m.+5,8750,6
kl. 8 f. m.+5,9751,0
kl. 10 f. m.+6,2751,4
kl. 12 middag+7,0751,5

Gotlands Allehanda
Måndagen den 3 oktober 1932
N:r 229

Klintehamn.

Den 3 okt.
Sistlidne filen hölls i godtemplarlokalen här en andaktsstund i syfte att gagna sjömansmissionen. Hälsningstal hölls av kyrkoherde G. Sjöberg. Ett föredrag hölls av förre sjömanspastor S. Sigland från Uppsala, vilken i ett intressant sätt skildrade sitt fi arbete bland sjömän i Melbourne i Australien. Föredraget belystes medelst em serie ljusbilder. Solosång utfördes av fru Sigland. Kollekt upptogs till sjömansmissionen.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 3 oktober 1932
N:r 229

Skadat gravfält i Sjonhem iståndsättes.

Riksantikvarien har anmodat amarnuensen Erik Floderus i Visby att kartlägga det gravfält vid Lilla Sojvide i Sjonhems socken, där en fornlämning nyligen skadats vid grustäkt i ett av aktiebolaget Vägförbättringar tillhörigt grustag. Samtidigt skola de åtgärder vidtagas, som ev. kunna vara påkallade. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Måndagen den 3 oktober 1932
N:r 229

En vacker fingerring av guld

har för någon tid sedan anträffats av hr Karl Lingström, Bengts i Östergarn, vid plöjning på en honom tillhörig åker. Ringen, som är snodd av två mot ändarna avsmalnande tenar och två med pärlstavsmönster försedda guldtrådar, kan dateras till vikingatiden. I enlighet med gällande förordning har den i dagarna överlämnats till staten för inlösen.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 3 oktober 1932
N:r 229

Bronsåldersfynd vid Nybjers i Hörsne.

På uppdrag av riksantikvarien har amanuensen E. Floderus kartlagt ett gravfält vid Nybjers i Hörsne samt undersökt två av grustäkt skadade gravar därstädes. I den ena, ett stort jordblandat röse, anträffades ett skelett, en järnkniv och en remsölja, troligen från äldre järnåldern. I den andra graven, som varit utsatt för gravplundrare, anträffades resterna av ett skelett samt en vacker bronsnål av en på Gotland förut ej anträffad typ. Den kan dateras till slutet av bronsåldern (från mitten av 700-talet till omkr. 600 f. Kr.). I en tidigare raserad grav omedelbart intill den nu undersökta har enligt uppgifter på platsen anträffats ett solhjulsliknande smycke av brons med vidhängande kedja samt en bronsnål, tidigare utförligt beskrivna i denna tidning och nu förvarade i Gotlands fornsal. Även detta fynd tillhör slutet av bronsåldern.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 3 oktober 1932
N:r 229

Soteld

träffade vid halv 11-tiden i fördags i Prienska huset härstädes. En nyinflyttad hyresgäst skulle elda i sin köksspis, då resultatet emellertid blev, att sotet i skorstenspipan fattade eld och även slog ut i köket.
Brandkåren alarmerades och ryckte till platsen, men innan den kom dit, hade personer i huset släckt elden.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 3 oktober 1932
N:r 229

Överkörd av en cyklande pojke

och kullstött blev på lördagseftermiddagen vid 5-tiden en äldre dam på, Johansgatan å Södervärn. Den överkörda fördes i ambulans till lasarettet. Det befanns, att axeln var ur led och att ett mindre brott uppstått på skulderbladet. Efter behandling fick den kadade återvända till sitt hem.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 3 oktober 1932
N:r 229

Bröllop

firats i Söderö, Kettilstad, mellan agronomen Arnold Lorensson, Roma, och fröken Sonja Boquist, dotter till framlidne förvaltaren Boquist å Söderö och hans efterlämnade maka.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 3 oktober 1932
N:r 229

Gotlands fjäderfåavelsförenings styrelse

har till ordförande nyvalt riksdagsman Gunnar Bodin, Grausne i Lokrume, ocn till vice ordförande lantbrukaren Malkus Andersson, Stjärnarve i Eksta, samt till sekreterare och kassör omvalt agronom Wald. Ericsson, Larsarve i Källunge.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 3 oktober 1932
N:r 229