Auktion i Visby.

Lördagen den 8 sept. kl. 12 m. låter fru M. Sjögren, Hästgatan 21, i anledning av flyttning genom offentlig auktion försälja: en del möbler såsom matrumsnöbel best. av buffé, matbord, serveringsbord, linneskåp, 2 fåtöljer, 6 stolar och 2 piedestaler, divan, Wiltonmatta, div. gardiner, rullgardiner, skivgardin, 3 markiser, kommod, turistsäng, byrå, kakelugnsinsats.
Bodlager:
Från föregående säsong överblivna kappor, klädningar, hattar, underkläder, kortvaror m. m.
2 mån. betalningsanstånd med vanligt äganderättsförbehåll.
Roma i aug. 1934.
Elof Hansson.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 31 Augusti 1934
N:r 202

Fastighets- och lösöreauktion i Hemse.

Onsdagen d. 5 sept. kl. 11 f. m. låter Martin Andersson (nedanför Appelquists) till följe avflyttning till fastlandet genom offentlig auktion försälja sin fast ghet och lösörebo. Lösgöre: matsalemöbel i allmogestil best. av bord, 4 stolar, soffa och 2 skåp, 2 st, turistsängar, blomsterbord, stolar, 2 byråer, orgel, skrivbord, rökbord; större matta, Väggbonad, mindre bokhylla, 2 kommoder, 3 sängar, softa, 4 bord, nattduksbord, gungstol, skänk. Diverse husgeråd, mattor m. m.
Fullständig vulkaniseringsverkstadsanläggning och därtill hörande redskap. En prima lastbil Ford förlängt flak, 1932 års modell. Säpvagn med »ångvit» av stål, skottkärra m. m.
Kl. 1 e. m. utbjudes fastighetan. Boningshus om 5 rum och kök med elekt. ljus, centralvärme, bad, vatten och slaskledning. Prima åbyggnader. Tomtens areal 0,0769: har.
Villkoren för fastigheten vid utropet. Å lösegendomen betalninganstånd med vanligt äganderättsförbehåll till den I mars 1935 ellar vid anfordran.
Roma i augusti 1934.
Elof Hansson.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 31 Augusti 1934
N:r 202

För vänligt deltagande

vid vår kära makas och mosters Amalia Johanssons bortgång, för den vackra rika blomstergärden tacka vi så Innerligt.
VICTOR JOHANSSON.
GRETA.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 31 Augusti 1934
N:r 202

Dödsfall Nils Rondahl

Att Gud i sitt allvisa råd behagat hädankalla min käre make f. Hemmansägaren Nils Rondahl, som avled å Mariahemmet torsdagen den 30 aug. efter en längre tids lidande i sitt 71:a levnadsår; sörjd och i tacksamt minne bevarad av oss samt släkt och vänner, varder härmed tillkännagivet.
Magnuse i Rone den 31 aug. 1934.
Hulda Rondahl.
Emma och Konrad Persson,
Arvid.

Saliga äro de renhjärtade ty de skola se Gud.
Sv. Ps. 593.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 31 Augusti 1934
N:r 202

Jumpningen på Mälarfjärden,

ett av spexnummerna i Anderssonskans Kalle, den ånyo filmade Norlanderboken, vilken kommer gom Visbybios första program för säsongen i afton. De tre personerna på isflaket under dess färd nedför Norrström, äro Tor Modéen, Hjördis Pettersson och Tollie Zellman.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 30 Augusti 1934
N:r 201

Passagerarelista.

Med DROTTEN från Nynäshamn den 30 aug. Professor Lallerstedt, kapten Nyström, Wallenkvist, löjtn. Steffen, mr. Birley med fru, herrar Reuse, Lindkvist med fru, Roslund, Larsson med familj, Heimer, Dewantier med fru, fruar Björkström, Romell, Sittberg med dotter, miss Andersson med sällskaap, Thomas, fröknar Enholm, Roslund, Jägerbeck, Johansson, Andersson, Hallin.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 30 Augusti 1934
N:r 201

Rättegångssaker.

Visby rådhusrätt.
Angående slagsmålet

midsommarafton utanför Söderport hade åklagaren till dagens rannsakning inkallat ett vittne. Detta hade sett, att de båda svarandena givit varandra ett slag vardera, varvid den ene av kämparna fallit omkull. Den ene svaranden nekade trots Vittnesmålet till att ha utdelat något slag vid detta tillfälle och vidhöll även, att motparten använt tillhygge, vilket vittnet icke observerat. Målet överlämnades nu från båda sidor, och utslaget lydde för den ene svar. på 10 dagsböter á 2 kr. och för den andre på 10 dagsböter á 1 kr. för vardera av två förseelser.

Ett konståkande affärsbud
som cyklat på Södra Kyrkogatan utan att hålla i styret, fick böta 5 kr.

Fyra fyllerister
bötade sammanlagt 55 kr.

En dansk skalle
hade en sjöman undfägnat en kumpan med. Han fick nu böta 25 dagsböter á 1 kr.

Två sjungande sjömän,
vilkas läten dock av en hårdhjärtad åklagare rubricerats som oljud, dömdes till 30 kronors böter vardera.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 30 Augusti 1934
N:r 201

Temperatur och lufttryck

i Visby under senaste dygnet fr. o. m. igår kl. 2 e. m. t. o. m. idag kl. 12 midd.

TermometerBarometer
kl. 2 e. m.+18,0761,9
kl. 4 e. m.+16,3761,8
kl. 6 e. m.+16,9761,7
kl. 8 e. m.+15,9761,9
kl. 10 e. m.+16,0761,0
kl.12 midnatt+15,3761,0
kl. 2 f. m.+15,0761,0
kl. 4 f. m.+15,2761,0
kl. 6 f. m.+16,0761,0
kl. 8 f. m.+16,5761,0
kl. 10 f. m.+19,0761,0
kl. 12 middag+19,5761,0

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 30 Augusti 1934
N:r 201

Märkliga fynd vid Västergarn.

Professor Birger Nerman om sina undersökningar.
Stockholm, 30 aug. (TT.) Ett större gravfält från järnåldern på Gotland, ett av öns största, har i dagarna påträffats av professor Birger Nerman, vilken nu återkommit till Stockholm efter en tids preliminära grävningar på Gotland.
Vid en intervju med Sv. D. berättar professorn, att han samtidigt funnit klara belägg för sin redan tidigare uttalade hypotes, att någon forntida stad aldrig funnits vid det nuvarande Västergarn, utan att Västergarns forntida föregångare legat längre upp i landet, på ostsidan av den av den s. k. Paviken.
Tillsammans med kandidat Ingemar Atterman, säger professor Nerman, har jag c:a 10 dagar legat nere på Gotland för att preliminärt undersöka problemet om det forntida Västergarn. Norr om det nutida Västergarn finnes en geografisk situation alldeles analog med den vid Grobin. Liksom Seeburg ligger på insidan av Libausjön vid Alandafloden, antog jag, berättar professorn, att det forntida Västergarn också anlagts på insidan av Paviken, vid den där utmynnande Sudertingsån. Våra arbeten ha bekräftat denna teori, i det vi öster om Paviken påträffat ett av de väldigaste gravfält Gotland har abt uppvisa, 1 km. långt och ett par hundra meter brett. Tyvärr har det allra mesta redan för ett hundratal år sedan förstörts genom odling, och det finnes endast vissa orörda partier kvar, vilka emellertid ha precis samma karaktär, som de gotländska gravarna nere i Grobin.
Särskilt en grusås var föremål för professorns undersökningar och härvid arbetade man preliminärt igenom åtta gravar från tiden omkring 600 till inpå 1,000-talet samt gjorde en del småfynd, bland annat några bronssmycken från tusentalet. Över hela området påträffades också brända ben, genom vilkas förekomst det gamla gravfältet kunde kartläggas och rekonstrueras. Det hade givetvis varit av det största intresse, slutar de professorn, om vi hade hittat platsen för själva bebyggelsen, men det råder det egendomliga förhållandet på Gotland, att medan man från äldre järnåldern känner över tusentalet, har från yngre järnåldern endast ett enda hus påträffats, det vid Levide i Vall. Att komma den egentliga bebyggelsen på spåren blir sålunda nästa uppgift, och jag hoppas, att nästa sommar, ev. med hjälp av flygfotografering, kunna komma de huslämningar på spåren, som möjligen varit en förebild för det svenska Seeburg i Kurland.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 30 Augusti 1934
N:r 201