Fältskjutning

anordnas av Högbro Skyttegille sönd. den 28 febr. kl. 1,80 e. m. i terrängen öster om Dalbo i Halla. Skottriktning mot HOME backe. Allmänheten åtvarnas att mellan kl 1,30-5 e. m. beträda nämda område. Exp. vid Kams.
Styrelsen.

Fältskjutning anordnas av Barlingbo Skytteförening sönd. 28 febr. från kl. 1-5. i trakten av Barlingbo myr, med kulriktning åt sydost. Allmänheten åtvarnas.
Styrelsen.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 februari 1932
N:r 47

Virkesauktion.

Måndagen den 29 febr. kl. 10 f. m. låter Henry Pettersson, Hejdegårda, Hejde, å sågplatsen vid Närs mejeri i När, och samma dag kl. 2 e. m. vid Havdhems ångkvarn i Havdhem, försälja bräder i olika dimensioner, från 4-9 tum, fyrkantvirke, ett parti häckvirke, takstegar och hässjestakar. Godkände köpare erhålla 3 mån. betalningsanstånd, andra betala kontant eller vid anfordran.
Hejde i Febr. 1932.
Auktionsförrättaren.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 februari 1932
N:r 47

Vedauktion på Fårö

å torr gren-, tvet- och spånved å sågplatsen vid ENES å FÅRÖ den 2 mars 1932, kl. 3 e. m. med tre månaders betalningsanstånd.
Auktionsförrättaren.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 februari 1932
N:r 47

Temperatur och lufttryck

i Visby under senaste dygnet fr. o. m. Igår kl. 2 e. m. t. o. m. Idag kl. 12 midd.

 TermometerBarometer
kl. 2 e. m.-3,2767,8
kl. 4 e. m.-4,0766,7
kl. 6 e. m.-4,6765,9
kl. 8 e. m.-4,7765,5
kl. 10 e. m.-4,0765,1
kl. 12 midnatt-3,0764,5
kl. 2 f. m.-1,0764,0
kl. 4 f. m.0,0763,5
kl. 6 f. m.0,2763,5
kl. 8 f. m.0,0763,8
kl. 10 f. m.0,4764,5
kl. 12 middag1,0764,5

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 februari 1932
N:r 47

Statestipendier till verkstadsskolan.

Sedan Visby stads anstalter för yrkesundervisning tillerkänts ett belopp av 2,035 kr. av statsmedel till stipendier åt elever Vid verkstadsskolan i möbelsnickeri, har styrelsen beslutat, att av dessa medel tilldela eleverna vid skolan Arvid Larsson och Herman Engström 380 kr. vardera, Sven halsson, Hans Lauberg och Nisse Olsson 275 kr. vardera samt Bengt Hammarström 150 kr.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 februari 1932
N:r 47

Skogsauktion i Hablingbo.

Tisdagen den 1 mars kl. 10 f. m. låta J. Melinsarvingar vid Medebys medelst auktion försälja omkring 200 st. blåstfälda träd, prima såg- och byggnadstimmer i den a. k »Lervätehagen.»
Betalningsanstånd till 1 oktober 1932.
Hablingbo dem 24 februari 1932.
Jacob Jacobsson.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 februari 1932
N:r 47

Patriotiska sällskapet belönar.

Patriotiska sällskapet har beslutit meddela följande belöningar: »För långvarig, trogen tjänst», nämligen medalj i silver med konungens bröstbild (1:sta storleken) till rättaren Otto Nilsson för 33 års tjänst hos Rosendals lantbruksaktaebolag, och klockaren Anshelm Lindby för 37 års tjänst i Buttre församling, samt medalj i guld med konungens bröstbild (2:dra storleken) till klockaren Anton Pettersson för 31 års tjänst inom Eksta församling. (TT. Spec.)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 februari 1932
N:r 47

Passagerarelista.

Med Hansa från Nynäshamn den 26 febr.: Meddicinalrådet Lauritzen, ing. Lindahl, hrr Hedqvist, Björkman, Bergqvist, Brodin, Ericsson, Ahlgren, Johansson, fruar Levander, Karlsson, Nilsson, fröknar Norrby, Nilsson.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 februari 1932
N:r 47

På sin 76-årsdag

har f. d. övermaskinisten Adrian Lindström härstädes blivit rikligen ihågkommen med hyllningar i form av blommor och telegram. Sålunda uppvaktade styrelsen i metodistförsamlingen med en vacker blomma, varvid pastor G. Ericson framförde dess lyckönskningar. Bland telegrammen märktes ett från styrelsen i Ångfartygsaktiebolaget Gotland genom konsul Carl E. Ekman. Dessutom ha många enskilda vänner hedrat 75-åringen på hans bemärkelsedag.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 februari 1932
N:r 47

Mariahemmet inspekteras

i dag av medicinalrådet E. K. Lauritzen, som samtidigt också inspekterar den nya tuberkulosavdelningen vid epidemisjukhuset.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 februari 1932
N:r 47