Fastighets- & Lösöreauktion.

Lördagen den 25 innevarande augusti från kl. 11 f. m. kommer genom offehtlig auktion hos Axel Lingvall Änge i Buttle att försäljas 14 st. goda mjölkkor av vilka en del nyligen kalvat och en del stå kalvfärdig.
Vid sam tillfälle utbjudes till försäljning 89/512 mtl. Änge i Buttle dels i mindre lotter och dels i sin helhet.
Fastigheten som är bra bebyggd består av ca 60 tnl. åker och
90 tnl. skogsmark och säljes med växande gröda att genast tillträdas.
Prövningsrätt förbehåller. Godkände inropare av lösegendom erhålla
betalningsansrtåadtill den 1 mars 1929. Får fastigheten tillkännagivas villkoren före utropet.
Roma i augusti 1928.
Elof Hansson.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 16 Augusti 1928
N:r 191

Dödsfall. Elisabeth Pettersson

Vår kära moder Elisabeth Pettersson avled stilla och fridfullt onsdagen den 15 aug. kl. 11,40 f. m. i en ålder av nära 83 år; djupt sörjd och saknad av oss, barnbarn, syskon, släkt och vänner.
Ytlings i Othem de 18/8 1928.
Anna och Johan Pettersson.

Dödsannons

Gotlands Allehanda
Torsdagen 16 Augusti 1928
N:r 191

Dödsfall. Anna Charlotta Katharina Wallin

Att vår älskada maka och moder Anna Charlotta Katharina Wallin efter ett långt, tåligt buret lidande stilla och fridfullt avled i dag i en ålder av 78 år, 3 mån., 7 dagar; djupt sörjd och saknad av oss, broder, barnbarn, barnbarnsbarn, släkt och vänner, varder härmed tillkännagivet.
Lundbjers, Lummelunda den 14 aug. 1928.
Otto Wallin.
Barnen. Sv. Ps. 221.

Dödsannons

Gotlands Allehanda
Torsdagen 16 Augusti 1928
N:r 191

Den donerade lägenheten får säljas?

J. K. förklarar sig i yttrande till k. m:t intet ha att erinra mot bifall till Öja församlings ensökan om tillstånd att för ett pris ej understigande 1,000 kr. försälja den församlingen ganom testamente tillfallna lädgenheten Gissleåker nr 1 i socknen. Föreskrift bör emellertid utfärdas, att köpeskillingen Skall tilläggas Jakobssonska fonden.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 16 Augusti 1928
N:r 191

Anslag till andliga vården vid armén.

Arméförvaltningens civila departement föreslår k. m:t att av anslaget till andliga vården vid armén tilldela Gotlands infanterikår och Gotlands artillerikår vardera 600 kr. samt soldathemmet å Visborgs slätt 250 kr. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen 16 Augusti 1928
N:r 191

Vattnets temperatur

är i dag vid Snäckgärdsbaden 18 gr. samt vid Visby havsbad 15 gr.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 15 Augusti 1928
N:r 190

Temperatur och lufttryck

i Visby under senaste dygnet fr. o. m. igår kl. 2 e. m. t. o. m. idag kl. 12 midd.

 TermometerBarometer
kl. 2 e. m.+ 16,0763,1
kl. 4 e. m.+ 15,4763,2
kl. 6 e. m.+ 14,8763,2
kl. 8 e. m.+ 13,0763,3
kl. 10 e. m.+ 12,3763,4
kl. 12 midnatt+ 12,0763,6
kl. 2 f. m.+ 9,8763,7
kl. 4 f. m.+ 9,5763,9
kl. 6 f. m.+ 10,0763,9
kl. 8 f. m.+ 13,5764,0
kl. 10 f. m.+ 16,0764,0
kl. 12 middag+ 17,0764,0

Gotlands Allehanda
Onsdagen 15 Augusti 1928
N:r 190

Strandningen vid Laus holmar.

Sjöförklaring har i dag avgivits inför rådhusrätten härstädes av befälhavaren å i Stockholm hemmahörande motorseglaren Otelia, kapten H. F. Österman, vilken under storm nyligen grundstötte vid Laus holmar och som sedan dess icke heller kunnat tagas av grundet. Olyckan inträffade vid 2-tiden på natten och av förklaringen framgick, att fartyget, sedan det passerat När och satte kurs efter Östergarn, av någon anledning kommit för nära in under land. Detta torde hava berott på strömsättningen. Fartyget var på väg från Pillau till Bläse och tillhörde som bekant Karta & Oaxen. Kaptenen frikallade sig och sin besättning från allt ansvar och två man av besättningen beedigade kaptenens uppgifter.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 15 Augusti 1928
N:r 190

Stor basar

anordnar
Follingbo skyttegille
lördagen den 18 kl. 8 e. m. och söndagen den 19 aug.

kl. 2 e. m.
vid Jakobsberg.
Alla vanliga basarnöjen. Dans å finfin dansbana. Musik av Bolins trio. Plagen illumineras.
Alla välkomna!
Inträde 50 öre, barn 25.
Kommitterade.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 15 Augusti 1928
N:r 190

Passagerarelista.

Med THJELVAR från Kalmar d. 14 aug.: Grosshandl. Lindberg, kapten Weström, tandläk. Ekman, doktor Urban, herrar Kühl, Larsson, Backman, Björkner, Antendeick, Björklund, Aulin, Andén, Sjöholm, Spåre, Aulin; doktorinnan Urban, fruar Nihlén, Kühl, Ekman, Alwing, Ekman, Josrfsson, Björklund, Karlsson, Jakobsson, Hellborg, Spåre, Aulin; fröknar Lilja, Lundberg, Hultgren, Juhlin 2 st., Müller.

Med VISBY från Nynäshamn d. 14 aug.: Häradshövd. Oldenburg, professor Precht, doktorer Hejke, Bjurman, Nihlén, löjtnant Eldenholm, godsägare von Corswant, jägmästare Berner, kontorschef Andersson, herrar Andrén, Hallström, Angelöv, Jensen, Hartman, Jaxén, Modén, Eysenhardt, Hedberg, Sandsjö, Lundmark, Croon, Persson, Häll, Magnusson, Sundin; fruar Angelöv, von Corswant, Wahlner, Precht, Berggren, Lilliesköld, Hejke, Dingerts, Bjurman, Eysenhardt, Andersson, Oldenburg, Sunders, Rinman, Sundin, Fehlin, Bergenström, Nilsson; fröknar Andersson, Bjurman, Precht, Schlesinger, Engholm, Bolling.

Med HANSA från Stockholm 14 maj: Grosshandl. Öhlin med sällskap, grossh. Lundberg, direktör Carlsson, sekreterare Ekblom, kapten Mannerfeldt, herr Alving, Hallen, Sidenmark, Björk, Wikholm, Lindblad, Wahlberg, Mrs Olsson, fru Lundberg, fröken Friksell, von Essen, von Platen, Svensson, Santesson, Larsson, 2 lärarinnor med 23 flickor från Visby folkskola.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 15 Augusti 1928
N:r 190