Å auktionen

hos GILLERFORS, BARA, ETELHEM, om torsdag kl. 11 f. m. försäljes för annans räkning en automobil av bättre märke och i gott stånd.
ELOF HANSSON. Tel. Roma 57.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 8 November 1938
N:r 259

Auktion i Etelhem.

TORSDAGEN DEN 10 NOV. kl. 11 f. m. låta BRÖDERNA GILLERFORS, BARA, till följe upphörande med arrendet genom offentlig auktion försälja alla kreatur och allt yttre lösöre, varav nämnes: Kreatur: 3 st. prem. dräktiga ston, 4 st. unghästar, 2 år i vår, 1 premieringsberättigat stoföl, I sommarföl, 6 st. mjölkkor i olika kalvställningar, 17 st. kvigor, varav 3 st. högdräktiga. Samtliga nötkreatur reaktionsfria, 2 dräktiga grissuggor, varav 1 grisfärdig, 4 st. 2 mån. och 2 st. 3 mån. grisar, 100 st. höns. Maskiner och redskap: 21 bill. såningsmaskin, slåttermaskin, hästräfsa, vänd- och spetsplogar, harvar av olika slag, cambridgevält, tallriksharv, 2 arbetsvagnar, 2 par kälkar, sättare, lavar, häckar, åkvagn, åkkälkar, vinkelaxelkärra, häst- och skjuthackor, hackelsemaskin, transportflaskor, en nästan ny 3 hkr. lokomobil, selar, handredskap m. m., m. m.
Betalningsanstånd med vanligt äganderättsförbehåll till den 1 oktober 1939 eller vid anfordran.
ELOF HANSSON. Tel. Roma 57.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 4 November 1938
N:r 256

Fastighetsauktion i Etelhem.

Onsdagen den 9 innevar. nov. kl. 11 f. m. låter sterbhusdelägarna efter Kristina Jakobsson, Kyrkeby, försälja boets fasta egendom belägen i närheten av Etelhems järnvägsstation. Fastigheten består av omkring ½ tnld tomtplats med därå uppförda man- och verkstadsbyggnad samt ladugårdshus.
Betalnings- och övriga villkor vid utropet.
Enges i Burs den 4 nov. 1938.
Anshelm Johansson.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 4 November 1938
N:r 256

Idrott och sport.

Fyra nya rekord i folkskolornas tävlingar.
Jämna och goda resultat.

För någon tid sedan publicerade vi en stor del av resultaten från höstens skoltävlingar. Beträffande folkskolornas tävling angavs dock endast den för varje deltagare uträknade medelpoängen. Tävlingsledningen har senare sammanställt de bästa resultaten i de tre grenarna, löpning 60 m., längdhopp och kast med liten boll och delat upp dem i fem årsklasser för pojkarna och fyra för flickorna.
Nya rekord ha satts av Inge Karlsson, Slite, som sprang 60 m. på 9 sek.
blankt, och Bengt Johansson, Visby, som kastade bollen 55,50 m. Båda dessa tillhöra 11-årsklassen. I flickornas 12-årsklass sattes också två rekord, nämligen av Barbro Svensson, Slite, som längdhoppade 405 cm. och Birgit Pettersson, Visby, som kastade 42 m.
med liten boll.
I övrigt blevo resultaten följande:

Gossar.
14-åringar:
Löpning 60 m.: 1) John Karlsson, Vamlingbo, 8,6 sek., 2) Helge Fält, Visby, 8,8, 3) Tage Jakobsson, Lye, 9,0.
Längdhopp: 1) Axel Larsson, Vamlingbo, 429 cm., 2)Tore Lundgren, Lye, och Tage Jakobsson, Lye, 419, 3) John Karlsson, Vamlingbo, 379.
Kast m. 1. boll: 1) Tage Jakobsson, Lye, 55,40 m., 2) Tore Lundgren, Lye, ög 3) John Karlsson, Vamlingbo, 49,92.

13-åringar:
Löpning 60 m.: 1) Bertil Fernström, Visby, 88 sek., 2) Sten Jakobsson, Vänge, Rune Qviström, Visby, och Nils-Bertil Olsson, Visby, 9,2.
Längdhopp: 1) Rune Qviström, Visby, 414 cm., 2) Göte Sonnell, Levede, och Sten Jakobsson, Vänge, 400, 3) Lars-Erik Jakobsson, Visby, 391.
Kast m. 1. boll: 1) Allan Håkansson, Visby, 53,00 m., 2) Rune Qviström, Visby, 52,00, 3) Bertil Fernström, Visby, 50,50.

12-åringar:
Löpning 60 m.: 1) Gösta Brodin, Visby, 8,8 sek., 2) Nils-Ture Gardelin, Visby, 9,0, 3) Ernst Pettersson, Hejdeby, Torsten Jakobsson, Slite, och Per-Olof Arensson, Visby, 9,1.
Längdhopp: 1) Folke Martell, Grötlingbo, 421 cm., 2) Teddy Lundin, Hellvi, 413, 3) Torsten Jakobsson, Slite, 407.- Kast m. 1. boll: I) Erik Lind, Visby, 57,00 m., 2) Sture Johansson, Slite, 56,90, 3) Torsten Jakobsson, Slite, 55,80.

11-åringar:
Löpning 60 m.: 1) Inge Karlsson, Slite, 9,0 sek., rekord, 2) Lars-Erik Ohlin, Visby, 9,1, 3) Olle Uhr, Visby, Knut Pettersson, Vamlingbo, och Bertil Lindstedt, Slite, 9,3.
Längdhopp: 1) Inge Karlsson, Slite, 379 cm., 2) Adolf Mutas, Staplebacke, 377, 3) Villy Jönsson, Hellvi, 375.
Kast m. 1. boll: 1) Bengt Johansson, Visby, 55,50 m., rekord, 2) Bertil Lindstedt, Slite, 52,80, 3) Ivan Vallin, Visby, 51,40.

10-åringar:
Löpning 60 m.: 1) Lennart Siltberg, Visby, och Karl-Axel Grund, Visby, 9,2 sek., 2) Åke Olofsson, Visby, och Per Sandahl, Visby, 9,5.
Längdhopp: 1) Bo Mattsson, Havdhem, 391 cm., 2) Ivan Ronström, Havdhem, 365, 3) Åke Jönsson, Vänge, 364.
Kast m. 1 boll: 1) Gösta Martell, Visby, 48,70 m., 2) Sylve Hansson, Grötlingbo, 46,50, 3) Gösta Karlsson, Staplebacke, 44,90.

Flickor.
13-åringar:
Löpning 60 m.: 1) Stina Pettersson, Slite, och Barbro Söderström, Visby, 9,4. sek., 2) Maja Nilsson, Burs, och Elsy Gustavsson, Visby, 9,9.
Längdhopp: 1) Marja Lerberg, Staplebacke, 367 cm., 2) Stina Pettersson, Slite, 352, 3) Barbro Söderström, Visby, 337.
Kast m. 1. boll: 1) Stina Pettersson, Slite, 40,20 m., 3) Birgit Nordgren, Visby, 33,35 m., 3) Barbro Söderström, Visby, 31,30.

12-åringar:
Löpning 606 m.: 1) Irja Cedergren, Vamlingbo, 9,0 sek., 2) Birgit Pettersson, Visby, och Eva Sedelius, Visby, 9,4.
Längdhopp: 1) Barbro Svensson, Slite, 405 cm., rekord, 2) Karin Larsson, Slite, 364, 3) Aina Sandelin, Visby, 361.
Kast m. 1. boll: 1) Birgit Pettersson, Visby, 42,00 m., rekord, 2) Elly Lindqvist, Öja, 38,40, 3) Maja Pettersson, Slite, 37,70.

11-åringar:
Löpning 60 m.: 1) Svea Dahlström, Hejdeby, Sissi Nilsson, Hemse, Signe Lindqvist, Slite, och Marianne Larsson, Visby, alla 9,6 sek.
Längdhopp: 1) Solveig Vallin, Slite, 366 cm., 2) Svea Dahlström, Hejdeby, 360, 3) Margit Lagergren, Klinte, 356.
Kast m. 1. boll: 1) Solveig Vallin, Slite, 39,40 m., 2) Anna Josefsson, Guldrupe, 35,40, 3) Lisa Dahlström, Etelhem; 34,32.

10-åringar:
Löpning 60 m.: 1) Lisbet Pettersson, Visby, 9,2 sek., 2) Vera Qviström, Visby, 9,4, 3) Brita Lönnberg, Hejdeby, och Allis Fahlström, Visby, 9,6.
Längdhopp: 1) Irene Björklund, Slite, 350 cm., 2) Lysbeth Stenström, Guldrupe, 331, 3) Maria Buskas, Guldrupe, och Lisbet Pettersson, Visby, 327.
Kast m. 1. boll: 1) Maria Buskas, Guldrupe, 30,72, 2) Irene Björklund, IG 28,60, 3) Vilna Olofsson, Burs, 27,18.

Varpkastning i Fardhem.
A. Persson tog första inteckningen i centimeterspokalen.

Fardhems IF hade i söndags anordnat den förut omtalade centimeterskastningen om den ståtliga vandringspokalen, som är skänkt av f. d. charkuteristen Hage, Hemse. Pokalen skall erövras tre gånger utan ordningsföljd och tävlingen hölls på det sedvanliga stället på idrottsplatsen. Ett stort antal varpkastare från sockfien hade mött upp och tävlade med sten utan tag. Under tävlingstiden rådde vackert väder, men den våta och fuktigå sanden gjorde att stenarna blevo hala och våta, varför en hel del överraskningar inträffade. Sålunda blevo de tappade segrarna slagna, och allmän överraskning rådde då Albert Persson, Stenstu, erövrade sin och även den första inteckningen i den ståtliga pokalen med 239 cm på tolv kast.
Efter centimeterskastningen anordnade man en insatskastning, där de olika kastarna lottades samman i tvåmannalag. Första pris här erhöll Harald Tungqvist och Erik Jacobsson, andra pris Gustav Olofsson och Arvid Siltberg. Tröstpriset erhöll Hilmer Pettersson och Albert Persson.
Pege.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 2 November 1938
N:r 254

Landsbygden. Etelhem.

ETELHEM.
Årets oktoberstämmor ha hållits här på fredagen. Kyrkostämman började kl. 4 under ordförandeskap av kyrkoherde R. Johansson.
Skolrådets och kyrkorådets förslag till stater godkändes och fastställdes.
Klockan 5 vidtog kommunalstämma under hemmansägare Gunnar Petterssons ordförandeskap. Även här blevo nämndernas och styrelsernas statförslag godkända. Bland nya ärenden.
märktes anslag till Hejde erkända sjukkassa med en krona pr inom kommunen bosatt medlem samt 300 kronor för anordnande av kommunalt friluftsbad, under förutsättning att lika stort belopp erhålles av Simbadsdelegationen.
Den sammanlagda utdebiteringen torde bli 9:25.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 1 november 1938
N:r 253

Skytteföreningarnas statsbidrag.

Anslaget nu fördelat.
Vid nu verkställd fördelning av statsanslaget till frivilliga skytteväsendet för innevarande budgetår ha föreningarna inom Gotlands skytteförbund tilldelats sammanlagt 5,177: 50 kr. i understöd, vilket belopp beräknats efter 2,071 anslagsberättigade skyttar över sexton år. Fördelningen på de olika skytteföreningarna blir följande:
Ala 78 kr., Alskogs 133, Anga 70, Ardre 73, Bara 93, Barlingbo 53, Bjärges 70, Burs 145, Buttle 45, Dede 93, Ekeby 80 Eksta 65, Endre 45, Etelhem 65, Fardhem 40, Fide 33, Fleringe 28, Fole 45, Follingbo 43, Fårö 93, Fårösunds 60, Fårö östra 113, Gammelgarns 65, Garda 78, Gothems 135, Grötlingbo 90, Guldrupe 23, Hablingbo 83, Hamra 25, Hangvars 43, Havdhems 93, Hejnums 30, Hemse 68, Hässelby 68, Hoburgs 60, Hogräns 68, Högbro 65, Klinte 125, Lau 70, Levede-Gerums 50, Lina 58, Linde 70, Lokrume 55, Lummelunda 23, Lärbro 23, Närs 198, Rone 83, Sande-Västergarn 88, Slite 93, Stånga 90, Tingstäde 70, Tofta 85, Torsburgs 50, Vamlingbo-Sundre 48, Visborgs 932: 50, Visby 262: 50, Väte 85 och Östergarns skytteförening 75 kronor. (P.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 21 september 1938
N:r 218

Landsbygden. Etelhem.

ETELHEM.
Politisk möte var anordnat i idrottspaviljongen i tisdags kväll av bondeförbundet. Först visades valfilmen Kampen för lyckan och sedan höll hr Rydén ett timslångt föredrag om bondeförbundets principer. Lokalen var i det närmaste fylld av folk som lyssnade till talarens belysande av det politiska läget.
Detta var nu det fjärde politiska föredraget här i denna bygd, så det fattas ej upplysning till det stundande valet.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 15 september 1938
N:r 213

Landsbygden. Etelhem.

ETELHEM.
Välkomstfest för past. Gustav Karlsson med familj, vilken kommer fr. Finland, var i söndags eftermiddag anordnad i härvarande metodistkapell. Mötet började med sången 230 i Metodistkyrkans psalmbok. Som inledning läste Albert Veström från Vänge, som på ett värdigt sätt ledde det hela, den 85 psalmen med särskilt framhållande 9 vers: Att Gud talar frid till oss människor. Sedan sjöng musikföreningen, sammansatt av sångare från Etelhem och Vänge, en sång och sedan vidtog samling kring det rikt dukade kaffebordet. Pastor Karlsson sade sedan några ord med avseende på verksamheten och framtiden samt tackade för det varma välkomnandet som kommit honom och hans familj till del. Sedan sjöng pastor Karlsson en solosång och talade över några ord från den Heliga skrift: Jag lever icke mera jag utan Kristus i mig. Pastor Karlsson avslutade högtidsstunden med bön.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 13 september 1938
N:r 211

Många trafikmål på Allekvia.

Dödskörningen i Follingbo under behandling.
Vårtingets första allmänna sammanträde hölls i går. Rättens ordf.
voro häradshövding K.-F. Pfeiffer samt förste notarie S. Ljungholm.
På uppropslistan hade upptagits 108 mål, varav 65 åklagarmål.

Dödskörningen på Visby—Roma-vägen.
Fiskhandlaren Klas Erik Ohlander, Suderbys i Akebäck, som den 24 juni i berusat tillstånd med bil körde på och dödade mejeristen Arne Johansson från Sylfaste, stod igår inför rätta. Svar. berättade till en början att han nämnda dag på förmiddagen varit inne i Visby, där han fyllt på bensin och sedan återvänt till Akebäck. På eftermiddagen hade han gjort en ny tur till stan och på Stadshotellets tredje klass servering förtärt fyra pilsner under loppet av en timme. Därefter hade han startat mot Roma varvid farten varit omkring 40 km. i timmen. Emellertid hade högra framringen gått ned och bilen till följd härav kastat sig över åt höger just som Arne Johansson passerade. Så skedde olyckan, varefter Olander åkt fram till Roma, där han träffat en bekant och sedan gått in i en trädgård för att sova. Ingalunda för att han kände sig full på något sätt, men han hade ingenting annat att ta sig för just då. Av det inträffade hade han f. ö. förlorat fattningen och blivit upprörd. Förutom de fyra pilsnerna medgav han att han även på förmiddagen förtärt en kaffehalva. Han gjorde gällande att olyckan, som ju kom att kosta en människa livet, orsakats av Ek ringen gått ned och inte på att han varit överlastad av starka drycker och kört oförsiktigt. Blodprov utvisade emellertid att svar. ifrågavarande dag hade förtärt cirka 21 centiliter fyrtioprocentig sprit eller omkring 4 snapsar.
Uppskov till den 22 sept.

Spritpåverkade?
För att i spritpåverkat tillstånd den 1 juli i år ha framfört bil, som till på köpet hade dåliga bromsar, stod byggnadsarbetaren A. J. O. Olofsson från Visby åtalad. Svar., som bestred att han varit rörd av alkohol berättade att han, som arbetat i Roma, på morgonen varit inne i stan och köpt ut två liter brännvin, en till sig själv och en till en kamrat. Tillsammans med ett par bekanta hade svar. senare på dagen i samband med middag druckit ur den ena litern. Ehuru han fått i sig ungefär en tredjedels liter hade han inte känt sig påverkad, utan begivit sig ut med bilen. En person som tyckt att färden var något vinglig hade varskott polisen, som efter en stund också hejdade ekipaget. Tillfrågad om hur det förhöll sig med vinglingen uppgav svar. att det endast tillkommit på skämt. Man hade pratat och skämtat i bilen, men som sagt nämnvärt påverkad var han inte alls. Blodanalysen visade emellertid att svar. förtärt cirka 26 centiliter sprit.
Utslag den 22 sept.
— Påverkad av sprit hade en person, F. S. M. Dahlström i Sjonhem den 18 juni vid Timans i Roma med mötorcykel kolliderat med en hästskjuts, varvid såväl häst som vagn skadats. Svar. uppgav att han nämnda dag tagit ut en liter brännvin i tvenne halvlitersbuteljer. På kvällen hade han i Visby träffat en bekant, som fått medfölja till Stava. På den färden hade man emellertid tagit sig en paus vid Skrubbs, varvid den ena halvlitern kommit till heders och tömts. Kamraten tog emellertid brorslotten medan svar. själv endast druckit två snapsar. Sedan halvlitern sålunda var expedierad hade man efter någon timme fortsatt :den avbrutna färden: Farten hade varit så där 35 å 40 km. i timmen. I kurvan vid Timans stod hästskjutsen, vilken svar. dock upptäckte först när det var för sent. Emellertid hade han signalerat och även försökt bromsa in motorcykeln, vilket dock misslyckades. I stället körde han rakt in i skjutsen. Svar. bestred att han varit påverkad av sprit, medan hans passagerare uppgivit, att föraren varit både vinglig och: haft svårt att passera andra fordon på vägen. Målsägaren begärde nu skadestånd för selar, skaklor m. m. med 37 kr. samt förs minskad arbetsförmåga hos hästen i 45 dagar å 1:50 pr dag eller kr. 67:50. Körsvennen själv hade vid kollisionen fått någon skada i nackmuskeln med ty åtföljande nedsättning av arbetsförmågan, värderad till 30 kr.
För vidare beyisning uppsköts målet till den 22 sept.
— En. 19-årig yngling var instämd för det han den 18 juli i berusat tillstånd framfört en halvtons lastbil. Svar. medgav att han nämnda dag tillsammans med tre kamrater druckit ur en halv liter brännvin. Han hade fått ett par kaffehalvor tidigare på dagen och senare fyra pilsner och en. snaps, vilket förtärts i staden. När man på hemväg hunnit strax utanför stan hade spriten börjat verka och körningen blivit sådan att polisen varskotts. Och när svar. kom hem väntade honom fjärdingsmanhen.
Uppskov till 22 sept. för förundersökning.

Alldeles för bråttom.
En motorcyklist av den yngre årgången hade en kväll i juni haft alldeles för bråttom till dansen i Slite Folkets park . Han hade. inte, ens haft tid att bromsa in en smula i den ganska tvära kurvan vid Othems kyrka utan friskt gasat på, trots att det även var dålig sikt vid tillfället. Den kvällen blev det emellertid inget dansa av — i stället blev det lasarettet. Vederbörande råkade nämligen köra av vägen och slungas ut på ett gärde där han hittades medvetslös med hjärnskakning. Svar.
måste givetvis vidgå sin oförsiktighet, men högre fart än 50 km. hade han inte haft.
Han bötade 30 dagsböter å 2 kr.

— En byggmästare från landsbygden var instämd för det han en dag i november i fjol i Ala med bil kört med för stor hastighet och hamhat i ett dike. Svar. taxerade emellertid hastigheten till endast 30 kilometer i timmen. Anledningen till att farten varit så låg var den dåliga sikten och svar:s bristande kännedom om vägens beskaffenhet. Orsaken till dikeskörningen var en cyklist som kört på fel sida av vägen och för vars skull svar hastigt bromsat in vagnen. Denna hade därvid råkat i sladdning och fortsatt in mot ett staket som förstördes.
En passagerare har en annan version av fakta och har uppskattat farten vid olyckstillfället till cirka 60 km. i timmen. Detta bestred svar., som ansågdet hela vara en ren olyckshändelse.
Målet uppsköts till den 22 sept.
— Överdådig framfart med bil på vägen Visby—Etelhem hade åsamkat en grovarbetare stämning till tinget. Den höga hastigheten hade: vid Brogårds i Vänge tagit ett brått slut i och med en tämligen våldsam dikeskörning. Svar. antydde att en för löst pumpad framring varit skuld till olyckshändelsen.
Det blev 10 dagsböter å 2 kr.

”To maa man vaere”” — dock icke på lättviktare.
Ett par herrar hade vid ett tillfälle ”samtidigt färdats” på en och samma lättviktsmotorcykel, ett i alla hänseenden billigt men dock förbjudet nöje. Den ene av dem hade redan förut erkänt och nu gjorde : kumpanen . detsamma. Den senare var dessutom åtalad för att det varit för dåliga bromsar på den bil han den 8 dennes från en gårdsväg backat ut på allmänna vägen för att vända medan kamratenbilägaren intagit middag. Dessutom saknade han körkort och hade vid tillfället ifråga haft oturen att kollidera med’ien motorcykel vilken han först för sent upptäckte. Skador hade uppstått på sistnämnda vehikel, men målsägaren hade för dagen inte kunnat prestera några preciserade krav.
För paråkningen bötade vardera 20 kr. medan målet i övrigt uppsköts till den 22 sept.

För diverse trafikförseelser,

såsom två på samma cykel, cykel utan lykta o. s. v., ådömdes ett antal cyklister dagsböter. Ett par personer hade utan vederbörligt tillstånd kört lastbilar i yrkesmässig trafik och ådömdes sedvanliga böter.
Kört bil utan körkort hade ett par herrar gjort medan ett par andra åtalats för liknande förseelse, men gällande motorcykel. Även här utdömdes dagsböter.
Ett antal andra förseelser mot motorfordonsförordningen renderade vederbörande dagsböter.
För brett halmlass hade en chaufför kört med en yrvädersdag i dec. i fjol. Därvid hade han i Slite kommit för nära och knäckt en varningstavla. Svar. uppgav att han på grund av blåsten måst lässa om halmen vid ett par tillfällern och att därvid lasset möjligen blivit bredare än det enligt gällande föreskrifter får vara. Det blev 5 dagsböter á 1:50.
För att ha kört en med diverse skavanker behäftad bil ådömdes en person
— En person som instämts för att ha kört utan körkort hade inte infunnit sig – vid förra rättgångstillfället. Ett vite å 50 kr. för utevaro utdömdes. Då svar. inte heller nu var närvarande utdömdes ett nytt vite å 75 kr.
Fylleri, förargelse och motstånd stod det på ett par herrars meritlistor. Uppskov för vidare utredning.

Hämnden är ljuv — men dyr ibland.
En hämndlysten herre hade för någon tid sedan då han i bil anlände: till den goda köpingen. Slite vid vägkantén upptäckt en skeppare som han hade ett horn i sidan till emedan sjöbjörnen vid något tidigare tillfälle skulle ha förtalat honom. Han lät stanna vagnen, hoppade ur och prickade utan några längre förberedelser in ett par s. k. dagsedlar i skeppardragen med sådan elan att ägaren till desamma stagvände. Följden av det hela blev polisanmälan, erkännande och 20 dagsböter å 2:50. Plus 50 kr. i skadestånd för en fläckad landgångsdress.
— En annan person hade likaledes tagit hämnden i egna nävar och vid en danstillställning vid Sandviken i. Bunge i början av juni förlänat en intet ont anande medmänniska, som en gång råkat kasta ut honom från ett näringsställe, s. k. fläskläpp, en effekt som uppnåddes efter trenne smockor.
Misshandeln kostade vederbörande 25 dagsböter á 2 kr.

För uppsåtlig misshandel
av en grannfru i Ljugarn var en medelålders herre instämd. Parterna, som kommit ihop sig om några vidlyftigt promenerande höns, hade stått på var sin sida om ett staket, varvid svar. enligt fruns mening skulle ha tilldelat henne ett slag i ansiktet. Detta förnekades av svar., som: endast sträckt fram armen i riktning mot damens ansikte, en gest rätt och slätt.
För vidare utredning uppsköts målet till den 22 sept.

En gammal träta
om en skuldförbindelse samt något trassel med en båt utlöste sig den 31 juli i det att en person i Bunge överföll och misshandlade en annan person så att blodvite uppstod.
Det blev 15 dagsböter á 3 kr. samt skadestånd med 67 kr.

För uppenbar grymhet
mot en häst hade en person erhållit stämning. Hästen, som gått lös, hade råkat komma i kläm mellan ett träd och en vägg. Svar. hade hjälpt den loss, bl. a. genom att inifrån såga av husknuten. Några större skador på djuret hade han inte upptäckt, varför han använt den till lättare körslor. Senare hade dock veterinär måst eftersändas då Hästen hade ett par stora sår i ländtrakten. Djuret hade då blivit ordentligt omskött, men åkl. ansåg att svar. redan på ett tidigare stadium bort inse att djuret var skadat. Svar. vidhöll emellertid sin mening och ansåg sig inte medvetet ha gjort sig skyldig till något djurplågeri.
10 dagsböter å 5 kr.

Lånat ut motböckerna
hade trenne personer gjort för att hjälpa en medmänniska till ett festligare begående av födelsedagshippan. Det blev 10 dagsböter á 2 kr.

För olovlig införsel av spritdrycker
från ett i Slite hamn liggande estniskt fartyg stodo ett par herrar tilltalade: Den ene av dem medgav att han sökt smuggla in en helbutelj sprit å 7 kr., som han dock kastat i sjön då en publikan närmat sig. Den andre åtalade bestred all smuggling. Visserligen hade han. varit ombord på båten, men sådana risker som äro förbundna med spritsmuggling ville han alls inte ta. Dock lär han vid det ovan omtalade tillfället: på tal om den i havet slängda buteljen ha yttrat att det gjorde ingenting. ”för vi ha tre kvar”. Detta yttrande var emellertid endast tomt skryt betingat av en viss feststämning.
Uppskov för inkallande” av vittnen till den 22 sept.
10 dagsböter á 5 kr.

Basarpilsnern i Endre.
Tidigare har avdömts ett mål om olaga pilsnerförsäljning vid en skyttebasar i Endre den 4—5 sept. i fjol. Svar. hade då uppgivit att han haft tvenne medhjälpare, vilka nu voro instämda. De förnekade emellertid, att de haft något med pilsnerförsäljningen att skaffa.
Några inkallade vittnen hade heller ingenting märkt i den vägen.
Målet överlämnades nu och utslaget lydde på frikännande.

För olaga pilsnerförsäljning
stod en pensionatinnehavarinna åtalad. Hon hade under åren 1936, 1937 och 1938 försålt den gula drycken till avhämtning och utan samband med måltid.
Utslaget lydde på 40 dagsböter á 1:50.

Hembränt.
En person, som erkände att han av hembrännaren i skogen inköpt en och en halv liter hembränt å 4 kr. halvlitern, erkände. Han ådömdes 30 kr:s böter.

För en utelöpande jakthund
hade en person från Norrlanda att stå till svars. Han bestred att hunden var en jaktdito och framhöll att krittret aldrig brukade löpa i skogen. Vittnen hade emellertid sett att hunden vid flera tillfällen sprungit lös i skogen, vadan sålunda uppgift kom. att stå mot uppgift.
Svar. bötade 25 kr.

Underlåten införsel
i lönen hos en anställd hade som bekant en lantbrukare att svara för. Vid förra rättegångstillfället hade han inte infunnit sig, men var nu tillstädes och erkände.
Det blev 10 dagsböter å 2 kr.

Några fyllerister
bötade sedvanliga belopp.

Till högsta domstolen i virkesmålet.
Hemmansägare Jacob Stenström, Stenstugu, har hos högsta domstolen överklagat hovrättens och Gotlands norra häradsrätts utslag att döma honom till 30 dagsböter å 5 kr. för att han använt för husbehov avverkade virkespartier för annat ändamål än husbehov. Han hemställer, att högsta domstolen skall undanröja underrätternas beslut och bifalla hans i målet förda talan.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 Augusti 1938
N:r 196

Idrott och sport.

Fotboll i Etelhem.
BK Drott spelade 2—2 mot Hemse BK:s reserver i en snabb och juste match i söndags. I Hemselaget framträdde ch. Skånberg samt vi. ”Justus”.
Hemse BK med ett sådant prima reservmaterial kommer säkerligen att göra en stark insats i ”storserien” i höst.
I en förmatch vunno Etelhems skolpojkar över Hemses d:o med 8—3. Bäst på plan var hemmalagets vänsterinner T. Lundgren som gjorde 5 mål för sitt lag.

Godtemplaridrott i Eskelhem.
Curt Svensson 5,85 i längd, Hans Axelsson 1,60 i höjd.
Mellersta Gotlands kretsloge av IOGT hade i söndags anordnat idrottstävlingar för sina medlemmar i Prästängen i Eskelhem. Tävlingarna, som leddes av Martin Hellgren, Hogrän, lämnade följande resultat:
100 m.: 1) Curt Svensson, Roma, 2) Eric Johansson, Visby.
Längdhopp: 1) Curt Svensson, Roma, 5,85, 2) Arne Möllerström, Roma, 5,78.
Höjdhopp: 1) Hans Axelsson, Stenkumla, 1,60, 2) Curt Svensson, 1,55.
Stångstörtning: 1) Arne Möllerström, 2) Erik Pettersson, Vall.
Varpkastning: 1) Holger Petterssons lag, Vall, 2) Eric Larssons lag, Visby.
Tröstpris: Bror Norbergs läg, Roma.
Trekamp (löpning 60 m., längdhopp och slungboll) för damer: 1) Kerstin Möllerström, Roma, 2) Dagmar Kabhlström, Roma, 3) Ragnhild Löfgren, Eskelhem, 4) Maj Lundström, Vall, 5) Nanna Jansson, Eskelhem, 6) Ingrid Karlsson, Eskelhem.
I hela tävlingen var Romalogen överlägsen segrare med 62 poäng, närmast följde logen i Vall med 25 poäng och SGU, Visby, med 24.
Tävlingarna pågingo från 1/2 11 på förmiddagen till fram emot 6-tiden på kvällen. Tillslutningen var ovanligt stor: 7 varplag och ett tiotal i vardera av de övriga grenarna. Prisutdelningen förrättades av folkskollärarinnan Lisa Kahlström, Roma, och till sist utbragtes ett kraftigt besvarat leve för IOGT.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 23 Augusti 1938
N:r 193