Hästsjukdomen.

Flussfeber fortfar ännu på till i oroväckande grad. Senast har hr länsveterinären Schoug på förordnande af kons. bfhde varit utrest till Mästerby, der flere hästar befunnos angripna af nämde sjukdom.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 13 Januari 1875
N:r 3.

Sjukdom bland hästkreatur.

På förordnande af k. befallningshafvande har hr länsveterinären Schoug i dessa dagar varit utrest till Hellvi, der flere hästar befunnos vara angripna af den sedan en tid rådande flussfebern.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 5 Januari 1875
N:r 1