Passagerarelista.

Med TJUST från Västervik 1 juni:
Syssloman Dahlin, grossh. Wiklund, verkmäst. Andersson med fru, hrr Engström, Odén, Thynd er; fru Jonsson; frknr Andersson, Samuelsson.

Med HANSA från Nynäs 1 juni:
Professor Andersson med fru, kapten Wulfcrona, direktörer Berglund, Broander, doktor Wahren med fru, ing. Häggström med fru, trafikschef Runeberg med fru, kapten. Gyllenkrok, doktor Ploman, kand. Nordfelt, hrr Ölander, Kjellén, Månsson med fru, Lindmar med fru, Norrbom, Karlsson, Ahlsten, Granström, Schultz, Pettersson, Steije, Eriksson, Bergström, Ekelund, Janse, Federman med fru; fruar Jönsson, Olsson; frknr Hjort, Mård, Betzen, Wensiö (2), Pettersson, Wahlström, Ternstedt; Wennersten, Telander, Lundgren, Nyman, Hellberg, Eriksson (2), Ljung (2), Hägström, Östlund; 66 däckspassagerare.

Med GUTE från Nynäs 2 juni:
Doktorer Hofman-Bang, Hedström, Hagstrand, hrr Grotenfelt, Hellgren, Olsson, Wahlström, Nordström, Engström, Eriksson; fruar Larsson, Grotenfelt, Hedström, Skröder; frkar Stenqvist, Andersson, Hellgren, Hansson, Hedström, 5 däckspassagerare.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 2 Juni 1913
N:r 124