Dödsfall. Hilda Katarina Antoinetta Larsdotter

Tillkännagifves att Gud efter sitt anvisa råd behagat till sig hemkalla vår ömt älskade dotter Hilda Katarina Antoinetta Larsdotter som i tron på sin Frälsare afled tisdagen den 29 Maj kl. 9,30 f. m. i en ålder af 20 år, 4 mån., och 6 dagar; djupt begråten af föräldrar, en syster, slägt och många ungdomsvänner.
Stånga & Gumbalde 30 Maj 1888.
Lars Pettersson.

Job, Uppenb. 7: 16, 17 vers.
Gråt ej mamma jag är salig !
Sörj ej, pappa, jag är glad.
Bland de sällas hop otalig
Jag nu sjunger lammets lof !

Gotlands Allehanda
Fredagen 1 Juni 1888
N:r 44

Dödsfall. Anders Nicklas Mårtensson

Att min älskade man hemmansägaren Anders Nicklas Mårtensson stilla och fridfullt afled vid Bondarfve i Levide söndagen den 27 Maj 1888 kl. 3 f. m. i en ålder af 63 år, 6 mån., 18 dagar; sörjd och saknad af mig, barn och barnbarn, varder på detta sätt slägt och vänner tillkännagifvet.
Christina Mårtensson.
Jobs bok 19 kap. 25-26 v.

Dödsannons

Gotlands Allehanda
Fredagen 1 Juni 1888
N:r 44

Borgenärerna i hemmansägaren L. P. Lindbys

på Nybjers i Hörsne socken konkurs kallas härmed att sammanträda i konkursboet fredagen den 22 innevarande Juni kl. 3 (tre) e. m. för att bestämma underhåll åt gäldenären och hans familj samt besluta angående förvaltningen och realiseringen af konkursboets tillgångar.
Kräklingbo den 1 Juni 1888.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Gotlands Allehanda
Fredagen 1 Juni 1888
N:r 44