Husköp.

Hus och gård nr 2 i Norderrotans 1:a qvarter är af målaren G. F. Carlsson såldt till styrmannen O. Carlsson från Tofta för en summa af 3,800 kronor.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 2 Januari 1878
N:r 1