Brandförsvaret i Hemse.

Länsstyrelsen tillstyrker hos kmt befrielse för Hemse municipalsamhälle att ha särskilda anordningar för brandförsvaret sedan kommunen återgått till moderkommunen ifråga om brandsläckningen.

Gotlänningen
Torsdagen den 18 December 1952
Nr 294

SPORTSPALTERNA

Fyra gotlänningar till Vasaloppet.
Första söndagen i december tummade Einar Dahlin, Visby AIK, och Berthold Berg, Roma IF, på att de skulle återfinnas vid Sälen när starten i 1953 års Vasalopp skulle gå.
Eftersom ett sådant löfte idrottsmän emellan inte kan brytas, så kan vi alltså räkna med gotländskt deltagande i den finaste av skidlöpningar. Förutom dessa två kommer ytterligare två AIK-are att starta, nämligen Ede Magnusson och Mats Ahlberg.
Det har ju Varit gotländskt deltagande tidigare i Vasalopp, men så många som fyra har det aldrig startat förut någon gång. Ännu mera unikt är det förstås att tre klubbkamrater ställer upp. Vi träffade Berthold Berg i går och han önskade naturligtvis att det skulle bli snö snart, så att träningen kunde sättas igång. Nu hade han visserligen ont i ett knä, men »man får väl ut och luffa lite i skogen för att komma i form» tyckte Berthold som ju har prima kondition förut, men för att orka med de nio milen måste man vara vältränad.

Slitepokalen skall ”vandra” i bandy-DM.
Slite IF beslöt i går kväll på sitt kvartalsmöte, som hölls i Lännabaracken under ordförandeskap av Erik Abrahamsson, att den s. k. bandypokalen som uppsattes 1942, vilken man ej tävlat om de senaste åren, kommer att ställas till förfogande i stora DM. Pokalen skall erövras tre gånger, oavsett ordningsföljden. Tidigare inteckningar har KIK (2), Slite (2) och Gute.
Mötet besöktes av ett 20-tal medlemmar och man beslöt att årsmötet skulle hållas den 12 jan. och till valberedning utsågs Sten Lundahl, Sture Larsson och Erik Abrahamsson. Man uppmanade också medlemmarna att utreda vilka som saboterat ishockeybanan. Som bekant har lamporna förstörts i sommar och nya går på närmare en tusenlapp. Det kom även fram förslag på att medlemsavgiften skulle höjas. På förslag av K. H. Engström skulle man anordna en diskussion i februari om lokalbehovet för idrott o. nöjen i köpingen. Till denna diskussion skulle även andra intresserade organisationer inbjudas.
I denna vecka blir ishockeybanan fullt klar och Slite vill ha kontakt med andra klubbar som är intresserade av träningsmatcher.

Fotbollsfärgfilm till Gotland i jul.
Hälsingborgs IF var ju häromåret i Fjärran Östern på fotbollsturné och då passade man på att ta upp enfärgfilm, som fått mycket beröm landet runt. Förutom det rent idrottsliga reportaget får man en fin bild av livet därnere. Man får även se en strålande uppvisning i chinloon (en bolljonglering som utförs med en rottingboll). Den filmen kommer nu under julhelgen till Gotland och det är Lennart Jönsson i fotbollförbundets ungdomskommitté som tagit initiativet. Premiär, blir det i Visby annandag jul vidare blir det föreställningar i Othem och Hemse. Alla fotbollsintresserade grabbar i åldern 14 år och neråt får se den gratis. För klubbar som kring nyår vill visa filmen för äldre medlemmar eller för en större publik så är det bara att kontakta Lennart Jönsson tel. 2338.

Lasse Broander åter till Visby.
IFK Lidingös utmärkte sprinter gotlänningen Lasse Broander, kommer troligen att tävla för någon Visbyklubb. Han skall nämligen göra sin värnplikt här nästa år. Det bör ju bli en prima förstärkning till vårt inte alltför starka sprintergarde (han har gjort 22,8 på 200 m i år) och en inspiration för andra grabbar till träning.

Gotlänningen
Tisdagen den 16 December 1952
Nr 292

För den goda vård och vänlighet

som visats vår käre make och far ALBIN PETTERSSON under hans sjukdom och för den vackra blomstergärden vid hans bår frambär vi härmed till syster och personal vid Hemse kronikerhem, släkt och vänner vårt varma tack.
ANNA PETTERSSON
Vera

Gotlänningen
Måndagen den 15 December 1952
Nr 291

HEMSE

Lucia på folkhögskolan. I fredags kväll hölls en luciafest på Hemse folkhögskola. Den fest som brukar hållas för Rädda barnen i början av november kunde av vissa orsaker inte hållas då och var därför nu sammanslagen med skolans luciafest.
Gymnastiksalen var fullsatt då rektor Henning Ansen välkomnade. Några barn uppträdde som pepparkaksgubbar och sjöng »Vi komma från Pepparkakeland». Två andra sjöng under fru Ansens ledning några barnsånger, vilket mottogs med kraftiga applåder. Ett potpurri på julmelodier spelades av fil. kand. Ove Meyer-Leegard, köpman O. Boberg och fröken Ingrid Thomsson. Omedelbart innan luciatablån uppfördes läste eleven Lennart Larsson Lucialegenden. Så tonade »Sankta Lucia» och Lucia-brud med tärnor och stjärngossar samt två tomtebarn tågade in i salen, där de uppförde sin tablå med omväxlande läsning och sång.
I matsalen dukades kaffe för hela den störa publiken. Några advents- och julpsalmer sjöngs, pastor Simon Segerberg vädjade om en kollekt för Rädda Barnen och prosten Ernst Hejneman avslutade med en andaktsstund. Till Rädda barnen insamlades nära 250 kr.

Gotlänningen
Måndagen den 15 December 1952
Nr 291

Visby gick man ur huse för att se vacker Lucia.

Luciahögtiden i domkyrkan på lördagskvällen blev både vacker och stämningsfull. Kyrkan var fullsatt. I högtiden medverkade en blandad kör under musikdirektör Ludvig Siedberg och vidare en stråkorkester som dirigerades av Friedrich Mehler. Både sången och musiken bidrog till att skapa en stämning av glädje och värdighet, som ytterligare poängterades av det anförande som biskop Anderberg höll, Högtidligast blev det dock när Lucia med sina tärnor tågade in.
Man hade nästan gått man ur huse för att senare se Lucia färdas längs Adelsgatan på den brandbil som ställts till förfogande och även nere på Stora torget stod folk tätt packade för att se processionen anlända. I spetsen för denna marscherade Slite cements blåsorkester under musikfanj. Ernst Petterssons ledarskap. På toregt hyllade annonschefen Erik Gadd Lucia på vers och riksdagsman Georg Pettersson talade och överlämnade Luciasmycket till Lucia, fröken Lisbeth Redner, Slite.
I går besöktes pensionärshemmet vid Gutevägen, sanatoriet . och kyrkorna i Etelhem och Öja. I dag har turen kommit till Lärbro, Fårösund, Slite och Klintehamn och i morgon besöks Hemse och Havdhem.

Gotlänningen
Måndagen den 15 December 1952
Nr 291

SPORTSPALTERNA

Klart för ishockeystart i serierna som omfattar 27 lag från 18 klubbar.
Som tidigare nämnts så blir det rekorddeltagande i vinterns ishockeyserier. Uppdelningen, som nu är klar, blir i fem serier; klass I fem lag, klass II fem lag, klass III åtta lag, juniorserien fem lag och reservlagsserien fyra lag. Sammanlagt är det arton klubbar som är med.
I klass I och II har klubbarna egna banor, medan de flesta klubbarna i klass III får hyra plan. De fem nykomlingarna, Burs GoIF, Vamlingbo IK, Fardhems IF, Alva IK och Eksta IF, har inte byggt några planer, medan de andra tre lagen i denna serie, Närs IF, Lye IF och Havdhems IF, har byggt nya planer i år.
Banorna är så gott som klara, men belysningen är det stora kruxet. I När är sålunda planket klart på den nya banan, som ligger mitt emot bussgaraget. I Lye, där man också är »nybyggare», är planket i det närmaste klart och en hel del material till belysningen har man liggande.
Här i Havdhem är planket och stolparna till belysningen uppsatta, säger HIF:s hockeybas Arnold Bengtsen. Först var det meningen att vi bara skulle ha ett 30 cm-plank på långsidorna, men vi har gjort det till en meter runt hela banan. Alltsammans av virket och stolparna har skänkts, så att det är »bara» lyset som klubben behöver bekosta och det går på ungefär 1.500 kr. Banan ligger på den s. k. sågplatsen i närheten av kyrkan och där har vi tillgång till el-ström och vatten från nära håll och ur publiksynpunkt Ligger banan också bra till. Så att vi väntar bara på kylan nu, slöt Bengtsén.

Delad klass III-serie?
Eventuellt kommer klass III-serien att delas upp i två grupper, så att Alva, Eksta, Fardhem och Vamlingbo, bildar en egen grupp. Därom är dock inget definitivt bestämt ännu. Ishockeykommitten sammanträder på torsdag för att besluta i saken.
Orsaken till förslaget på denna uppdelning är, att det är svårt att spela dubbelserie med så många lag som åtta, säger Bertil Samuelsson. Skulle man spela enkelserie blir det krångel med hemmamatcher, så att jag tror att det här förslaget kommer att gå igenom. Segrarna i de båda grupperna får väl sedan mötas om vem som skall gå upp till klass II.
En annan fördel med detta system är att resorna för klubbarna blir kortare, vilket är inte minst viktigt.
På kommittens sammanträde på torsdag kommer man också att diskutera eventuellt landskapsutbyte. Man har fört underhandlingar med Sörmland, men frågan är hur det skall gå ihop ekonomiskt. Vidare väntar man hit flera fastländska klubbar på besök, så att nog blir det en jobbig vinter, ty bara serieprogrammet omfattar 96 matcher.
Serieindelningen blir enligt följande:
Klass I: Slite IF, Hemse BK, Visby AIK, IF Gute eller Visby IF (kvalificering) och IF Kamraterna Visby.
Klass II: Gute el. VIF (kval.), Klintehamns IK, Hablingbo IK, Stånga IF, Roma IF eller När IF (kval.).
Klass III: När eller Roma (kval.), Lye IF, Havdhem IF, Burs GIF, Vamlingbo GIF, Fardhems IF, Alva IK, Eksta IF.
Juniorserien: VIF, VAIK, Gute, Slite, Klintehamn.
Reservlagsserien: Visby AIK, Roma Klintehamn och Hemse.

Söndagens gotländska bandy
som för Visbys del skulle ha blivit premiär, måste inställas på grund av det myckna snöandet på söndagsförmiddagen.

Gotlänningen
Måndagen den 15 December 1952
Nr 291

Födelsedagar

ÅTTIO ÅR fyller på onsdag hem.-äg. Alrik Bodin, Nygårds i Kräklingbo. Han är född vid Stora Hammars i samma socken och vistades i ungdomen under några år i Amerika. Efter hemkomsten övertog han fädernegården, vilken han brukade till för ett par år sedan då han sålde den och köpte gården vid Nygårds. Jubilaren har varit ledamot av kommunalnämnden, pensionsnämnden o. hästuttagningsnämnden. Han är en man av den gamla stammen, vars personlighet rymmer en rik fond av humor och godhet, och han kan också berätta otaliga historier från sitt händelserika liv.

SJUTTIOFEM ÅR fyller tisdagen d. 16 dec. förre hemmansägaren o. kyrkvärden Albert Duse, Kodings i Hemse.

SJUTTIO ÅR fyller på onsdag fru Erika Johansson, maka till lantbrukaren Herman Johansson, Rangvalds i Tofta.

SEXTIO ÅR fyller på onsdag fru Helny Matsson, maka till hem.-äg. Herman Matsson, Matsarfve i Sproge. Hon är född vid Stenstu i Levide och är varmt intresserad av bl. a. hemslöjden och är sålunda sedan ett tiotal år styrelseledamot i Gotlands hemslöjdsförening. Vidare är hon kassör i socknens Rödakorskrets.
Inom vänkretsen är fru Matsson allmänt omtyckt på grund av sitt glada och sympatiska väsen och i det gästfria hemmet vid Matsarfve är hon en charmant värdinna.

På onsdag fyller föreståndarinnan för Klinte ålderdomshem fröken Astrid Lahrin, sextio år. Hon är född i Laske-Vedum i Västergötland och kom till Klinte 1928. Det i nära 25 år som hon verkat som föreståndarinna vid ålderdomshemmet och under denna tid har hon nedlagt ett plikttroget och uppskattat arbete och gjort sig mycket omtyckt bland pensionärerna. Det kan vidare nämnas att hon är en intresserad medlem av Röda korset och kyrkliga syföreningen.

FEMTIO ÅR fyller om onsdag lantbrukaren John Söderlund, Sigleifs i Näs. Han är född vid Båtels i samma socken. Jubilaren har sedan unga år varit ansluten till missionsförsamlingen på platsen. Ideellt intresserad är han även medlem av socknens blåbandsförening.

Femtio år fyller på onsdag kvarnägaren Valter Olsson, Gumbalde i Stånga.

På onsdag fyller fru Ida Carolina Johansson, Odalgatan 10, Visby, femtio år.

På söndag fyller fröken Dagmar Bolin, Norrbys i Follingbo, 50 år.

Gotlänningen
Lördagen den 13 December 1952
Nr 290

Dödsfall

I en ålder av 65 år avled i torsdags på Kronikerhemmet i Hemse f. hemmansägaren Johan Ricard Jacobsson, Klintehamn. Han var f. i Klintehamn, men har varit bosatt många år i Stockholm och sedan i Sanda, där han hade en gård i tio år. För några år sedan blev han sjuk och sålde då gården och flyttade till Klintehamn.
Närmast sörjande är maka född Andersson, en son, chaufför Erik Jacobsson, Klintehamn, en dotter, Mery, maka till lantbr. Arvid Gårdman, Buters i Eskelhem, samt barnbarn.

I sitt 72:a levnadsår avled på fredagen fru Emma Mattsson, maka till f. hemmansägaren Albert Mattsson, Tore i Sundre. Hon var född i Brunnestads församling i Skåne, och i unga år vistades hon jämte sin make i Amerika.
Vid återkomsten till hemlandet i seklets början inköpte maken Tore gård, där de bägge makarna sedan utfört en uppmärksammad gärning. De har förvandlat det ödsliga alvaret till kultiverad jord. Närmast sörjande är förutom maken barn och barnbarn.

Fru Emelie Nilsson, änka efter lantbr. Karl Nilsson, Solbjärge i Fröjel, har avlidit i sitt 89:de levnadsår. Hon var född vid Rocksarve i samma socken och Börjes närmast av son och dotter som nu tillsammans innehar gården.

I en ålder av 39 år har fru Maja Berg, Visby, avlidit. Hon sörjes närmast av ,make, målaren Bengt Berg.

Gotlänningen
Lördagen den 13 December 1952
Nr 290

SPORTSPALTERNA

Orienterings-DM i Södertälje-trakten.
Gotlands idrottsförbunds orienteringskommitté sammanträdde i går bl.a. för att konstituera den nya styrelsen. Vidare diskuterades vårprogrammet samt nästa års DM som antagligen kommer att gå i Södertälje-trakten och förläggas i samband med någon landskamp, exempelvis friidr6tten mot Tyskland.
Styrelsen fick följande sammansättning: ordf. Stig Runeborg, vice ordf. Wille Malmgvirt, sekr. Alvar Olin, bitr. sekr. Tage Olsson (nyvald), kas-sär Einar Ebing, orienteringsombudsman Folke Nyberg (nyv.), damkonsulent Asta Carlsson, rekryteringsombudsman Bertil Möllerström, bankonsulent Stig Bengtsson, samt utan särskild funktion Gillis Bladh (nyvald).
De avgående ledamöterna Anders Dahlin, Jan Silvén, Magne Malmberg och Sture Klasén avtackades av ordf.
Förslaget till vårens orienteringar ser ut enligt nedanstående:
6/4 Roma-lunken
19/4 Klubbdagen
3/5 Korpen (AIK-GA)
15/5 Vårträffen (VOK)
Programmet för hösten skall utarbetas av VU och föreläggas på nästa sammanträde.
Vidare är det, enligt SOFT:s önskan, troligt att DM i budkavle arrangeras under våren, men man måste då begära att få förlänga säsongen. Kristi Himmelsfärdsdag, d. 14 maj, har man i så fall tänkt sig som tävlingsdag. Även DM i fälttävlan (arrangör A 7) är det tal om skall flyttas från höst-till våsäsongen.

Rekordjämn topp i centrala bt-serien.
»Terminsavslutning» i bordtennisserierna var det i går kväll vad div. II beträffar. Högsta serien slöt som bekant redan den 28 nov. Nästa omgång blir den 9 jan.
Resultaten:

Norra serien:
Martebo GoIK—Othems IF 0-6
Väskinde AIS B—Hellvi SK ej sp.
Lummelunda IF—Hörsne IF 3-6
Hörsne 5 5 0 0 30-9 10
Othem 6 4 1 1 32-19 9
Endre 5 2 1 2 21-21 5
Väskinde B 4 1 2 1 18-16 4
Hellvi 4 2 0 2 13-19 4
Lunamelunda 5 1 0 4 21-26 2
Martebo 5 0 0 5 5-30 0

Södra serien:
Burs— Havdhem B 0-6
Hemse—Lau 5-5
Rone B—Ljugarn 6-0
Grötlingbo—Stånga ej spelad.
Havdhem 6 4 2 0 34-17 10
Rone 6 4 1 1 33-15 9
Lau 5 3 2 0 28-18 8
Hemse 5 2 2 1 25-17 6
Alva 5 2 1 2 24-18 5
Grötlingbo 4 2 0 2 20-15 4
Burs 5 1 1 3 12-27 3
Ljugarn 5 0 1 4 6-29 1
Stånga 5 0 0 5 4-30 0

Centralserien:
Hörsne B—Östergarn 3-6
VIF B—VAIS A 0-6
Othem B—AIK B 2-6
Gute B—Eskelhem 6-0
Väskinde A 6 5 0 1 33-11 10
Gute B 6 5 0 1 33-13 10
AIK B 6 5 0 1 33-15 10
Östergarn 6 3 1 2 26-22 7
Othem B 6 1 2 3 22-30 4
VIF B 6 2 0 4 16-27 4
Hörsne B 6 1 0 5 11-33 2
Eskelhem 6 0 1 5 11-35 1

Rekordanmälningar till bandy-DM.
16 lag har anmält sig till bandy-DM, som kommer att sätta igång så snart vädret det medger, dock inte före jul. Det är med andra ord rekordstärt deltagande. Lagen är indelade i tre serier, nämligen södra och norra för seniorerna och en mästerskapsserie för juniorerna. Indelningen blir:

Norra serien: Visby AIK, IF Gute, IFK Visby, Lärbro IF, Slite, IF och Roma IF.
Första speldagens matcher blir: Gute—IFK, Roma—VAIK, Lärbro-Slite.
Södra serien: Klintehamns IK, Eksta IF, Hablingbo IK, Hemse BK och Vamlingbo GIF.
Första speldagen möts: Klintehamn—Eksta, Hablingbo—Hemse, Vamlingbo spelar i sin första match i andra omgången mot Hablingbo i Vamlingbo.
Juniorserien: VAIK, VIF, Gute, Klintehamn och Levide.
Första speldagen: Klintehamn—Gute och Levide—VAIK. VIF får i sin premiärmatch ta sig an VAIK.

Beträffande domare
så finns det ett 10-tal att räkna med i vinter. En kurs för bandydomare kommer att anordnas i Visby i nästa vecka, troligen redan på tisdag men särskild kallelse därom utfärdas senare.

Gotlänningen
Lördagen den 13 December 1952
Nr 290

GOTLAND RUNT. Havdhem.

HAVDHEM
Adventsvesper hålles på söndag kväll i kyrkan. Kyrkoherde H. Sjögren, Kräklingbo, blir liturg och vidare medverkar kyrkokören och operasångare Meyer-Metgard, Hemse.

Gotlänningen
Fredagen den 12 December 1952
Nr 289