Egendomshandel.

Å utmätningsauktion hafva 1/8 mantal Bjers och 3/16 mantal Stenstuga i Vesterhejde, tillhöriga J. P. och O. Husanders konkursmassor, och värderade till 13,000 kronor, sålts till justerare Vilhelm Svensson för 11,000 kronor.
— Löjtnant J. Zarneckovs 1/4 mantal Hallvard och 1/4 mantal Lunds i Vesterhejde, värderade till 14,500 kronor, hafva å utmätningsanktion inropats af Axel Halvar Ventzell för 8,000 kronor.
— Å utmätningsauktion har Gotlands enskilda bank för 18,600 kronor inropat landtbrukare Karl F. Jonssons konkursmassas 5/6 mantal Lunds i Vesterhejde samt 3/32 mantal Forssa och 1/64 mantal Martille i Stenkumla, värderade till 20,000.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 21 Juli 1882
N:r 58

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.