Sliteångaren Gaist minsprängd vid tyska kusten.

Hela besättningen räddad.
Torsdagen den 25 d:s blev Sliteångaren Gaist, tillhörig skeppsredare Robert Myrsten i Slite, minsprängd utanför Swinemiinde och sjönk efter ett par timmar. Ingen av besättningen, 13 man, blev skadad och alle man gingo i den ena livbåten och tog sig med denna i land. De kunde endast bärga obetydligt av sina tillhörigheter och av fartygets papper fick kaptenen, Uno Olsson från Stockholm, endast med sig en del. Då besättningen hamnade i den ryska zonen, dröjde det en och en halv dag innan man fick sätta sig i förbindelse med hemorten.
Direktör Myrsten hade igår afton ett samtal `med kapten Olsson i Stettin, varvid denne meddelade något om olyckan. Ångaren var på väg från Stockholm till Stettin med last av 608 ton malm. Minsprängningen ägde rum på torsdagsförmiddagen kl. 10,40 c :a 15 distansminuter norr om Swinemiinde och minan tog ungefär tvärs bryggan. Vid explosionen torde maskinen ha skadats, då den stoppade och all inredning inombords förstördes vid skrällen, men genom en underlig ödets nyck blev ingen ombord skadad. Fartygets ena livbåt förstördes vid explosionen men den andra lyckades man få ut, varefter man gick i densamma, då ångaren när som helst kunde gå till botten. Fartyget tog in vatten och sjönk dock först efter c:a 2 timmar. Besättningen rodde mot land och kom så småningom in till Swinemiin de. Denna plats ligger emellertid i den ryska zonen och man kvarhölls där 1 1/2 dygn innan man fick tillåtelse att sätta sig i förbindelse med svenska myndigheter och hemlandet. Besättningen medföljde sedan en motorseglare in till Stettin, varifrån man idag skulle fortsätta till Gdynia för att sedermera resa hem med färjan Drottning Victoria.
Gaist, som tidigare hette Paridon, byggd 1916 i Torskog, var på 650 ton d. w. Den inköptes för några år sedan av skeppsredare Robert Myrsten och fick då sitt nuvarande namn. Fartyget o. lasten voro givetvis assurerade men alldeles oavsett detta gör ägaren förlust, då det som bekant nu råder brist på goda fartyg och nybyggen ta orimligt lång tid.

Gotlands Allehanda
Måndag den 29 september 1947
N:r 222

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *