Skytte

Skyttedag i Etelhem.
Söndagen den 14 ägde skjutning om statspris och övriga pokaler rum. Samma dag sköts även om mästerskapet i skolskjutning. Fastän vädret ej var det bästa uppnåddes många goda resultat.
Efter skjutningens slut samlades skyttarna åter för prisutdelning och en stunds samkväm. Utdelning av priser och pokaler från övriga skjutningar under sommaren ägde samtidigt rum.
Prislista från dagens skjutningar.
Huvudskjutning: Klass 4-5: 1) John Gahnström 71 p., 2.) H. Bengtsson 61, 3) B. Johansson 61. Klass 3: 1) I. Johansson 72 p., 2) F. Melin 68, 3) G. Larsson 67. Klass 2: 1) L. Eklund 72, 2) R. Mattsson 69. Klass 1: 1) P. Dahlström 73, 2) I. Dahlström 73. Klass R: H. Andersson 95.
Mästerskapet hemfördes av Ivar Johansson med serierna 46-45-43 = 134 p. Han tilldelades årets mästerskapspokal. Närmast följde J. Gahnström med 120 p. 400-meterpokalen vanns av F. Melin med 80 p., 2) G. Larsson 77. Lägre klassens pokal erövrade L. Eklund med 73 p.
200-meterspokalen: 1) F. Melin 25 p., 2) H. Bengtsson 25, 3) L. Eklund 25, 4) R. Mattson 24, 5) P. Dahlström 24.
Triangelskjutning: 1) J. Nordström 44, 2) L. Eklund 34, 3) J. Gahnström 34.
Centimeter: 1) J. Gahnström 17 cm. (5 skott), 2) J. Nordström 19, Ett vandringspris till klass 1 och R hade skänkts av R. Mattsson. Detta skall tillfalla skytt som erhåller lägsta platssiffra vid skjutning om 200-meterspokalen, centimeter och huvudskjutning. Priset erövrades för året av Paul Dahlström.

Föregående tävlingar.
Försommarpokalerna: Klass 4 o. 5 B. Johansson 74 p. Kl. 3 F. Melin 65. Kl. 2 R. Mattsson 64. Kl. 1 P. Dahlström 64. Kl. R J. Hellström 80.
Invignipgspokalen: 1) B. Johansson 130 p. (pokalvinnare), 2) H. Bengtsson 128, 3) F. Melin 127 p.
Ävenså utdelades minnespriser från St.-Tidningens riksskyttetävling till H. Bengtsson, B. Johansson, J. Gahnström, I. Eklund, F. Melin och R. Mattson.
Föreningen har för året vunnit landshövding Rydins vandringspris genom B. Johansson, F. Melin, L. Eklund och J. Ardgren.
Härmed var prisutdelningen avslutad och ordf. tackade skyttarna för årets nu avslutade skolskjutning och därmed gjorda framsteg. Därefter utbringades leven för pristagare och frivilliga skytterörelsen.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 24 September 1947
N:r 218

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *