Sjuttiofem år

Sjuttiofem år fyller i morgon den 26 sept. f. folkskollärarinnan Elise Hederstedt, Visby. Född i Dalhem, år 1872 kom hon år 1880 till Tingstäde, där fadern inköpt Gullauser. Sin lärarinneexamen avlade hon vid folkskoleseminariet i Stockholm 1895. Den första platsen fick hon som vikarie i Bro. Under tre terminer var hon sedan ordinarie lärarinna i Rute men återvände därefter som ordinarie lärarinna till Bro, där hon stannade tills hon pensionerades 1932 och flyttade till Visby. Under sin tid i Bro blev hon snart den ”klockarfar”, som skulle allt bestyra. Någon manlig lärare fanns inte på platsen men fr. H. klarade sina uppgifter som en ”hel karl”, Som lärarinna var hon högt skattad för kunnighet, ordning och reda. Den respekt och aktning hon förskaffade sig hos sina elever satt i ännu sedan de kanske fått både barn och barnbarn. Ett bevis på den uppskattning byborna alltjämt hysa för sin gamla lärarinna, är det faktum, att hon än i dag sällan saknas vid något tillfälle, då det bjuds till fest i socknen. God och glad och rikt utrustad med humorns gudagåva är hon gärna sedd bland unga och gamla.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 25 September 1947
N:r 219

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *