Sjuttioåring.

På söndag fyller förre drifthingeniören vid Slite Cement- och kalk A.-B. C. W. Pedersén sjuttio år. Han är nämligen född i Visby den 14 september 1877.
Ingeniör Pedersén är som bekant en veteran inom den gotländska cementindustrien. Han anställdes nämligen som verkmästare vid Visby cementfabrik år 1896 och när Slite cemntfabrik kom till år 1917 blev han från början driftsingeniör vid den nya fabriken. På denna post har han nedlagt ett förtjänstfullt arbete under ett kvartssekel och vid fabrikens jubileum i juni 1942 fick han mottaga Patriotiska sällskapets stora guldmedalj som ett erkännande för sina förtjänster inom företaggt. Vid årsskiftet 1942-43 avgick han med pension från sin befattning, och är nu vice värd för Slita cement- och kalk A.-B:s bostadsfastigheter.
Vid sidan om sin egentliga tjänst har hr P. även haft en hel del andra uppdrag. Sålunda har han bl. a. varit ordförande i Slite kommunala mellanskola, ordförande i folkskolestyrelsen och ledamot av kommuunalfullmäktige samt är alltjämt kronoombud vid taxeringar, en funktion som han innehaft ett 15-tal år. Vidare kan nämnas att han är såväl frimurare som odd fellowhroder. Personligen en hedersman och en glad och gemytlig människa har ing. Pedersen skaffat sig många vänner både i Slite och annorstädes, vilka säkerligen skola veta att bringa den uppskattade jubilaren sin hyllning på bemärkelsedagen.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 11 September 1947
N:r 207

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *