Närförsvar av kustbefästning filmas vid KA 3.

Förtjusta värnpliktiga får själva klappa in scenerna.
Marinens filmdetalj i Stockholm, som fått särskilt anslag för undervisningsfilm, håller f. n. på att göra en filminspelning vid kustartilleriet i Fårösund. Det är AKA-film (A. B. Kinomatografiska Anstalten) som fått uppdraget att göra inspelningen, vilken handlar om närförsvar av kustbefästning — en orienterande undervisningsfilm för värnpliktiga. Manuskripförfattare och teknisk rådgivare är KA 3:s egen löjtnant S. Bjernekull, regissör Carl-Erik Ohrberg och fotograf 011e Smedinge. Inspicient är vidare löjtnant Nilsson vid KA 3 och som ”skådespelare” och statister medverkar värnpliktiga ur 10 kompaniet, som löjtnant Bjernekull är chef för.
Inspelningarna började förra måndagen, berättar regissören Carl-Erik Ohrberg för Allehanda och man har beräknat vara färdig på onsdagen i denna vecka.
— Om vi hinner bli färdiga så tidigt beror uteslutande på vädret, säger regissören och det har redan varit dåligt ett par dagar. Inspelningarna sker dels med en still-kamera och dels på normalfilm med reportagekamera och de ser ut att bli så instruktiva som vi avsett. Det är ju ett känt faktum, att filmen redan nu betyder oerhört för undervisningen, bl. a. i tids stället för att en instruktör skall stå och prata om vad som skall övas eller göras inför en avdelning, som ofta är så stor, att alla inte kan eller hinner uppfatta och se allt som förekommer skall nu filmen visas och sedan skickas mannarna direkt ut i terrängen för att öva vad de sett. Vi har spelat in många filmer av olika slag, bl. a. sådana som beskriver, hur man tar isär och sätter ihop olika vapen och alla har slagit väl ut.
— Även beträffande denna film är vi — åtminstone hittills — mycket nöjda med resultatet. Scenerna är väl utarbetade redan i manuskriptet och man hade t. o. m. rekognescerat den terräng vi arbetar i, långt innan vi kom hit ned till Gotland. Både befälet och de värnpliktiga är dessutom mycket intresserade och bra att arbeta med. Omtagningar och väntan mellan olika scener kan visserligen bli påfrestande för dem ibland.. Men jag har förklarat den gamla sanningen, att ”film” är ett ord som just betyder ”vänta” och de finner sig av rent intresse. För att mannarna skall få ett litet personligt minne av inspelningen brukar vi göra så, att de själva får klappa in scenerna, d. v. s. hålla i en nummerbricka, som fotograferas, innan tagningarna börjar. När sedan filmerna klipps ihop sorterar vi bort inklappnings-bilderna och skänker dem till resp. ”skådespelare”, som därmed har ett litet minne att skicka hem till mamma . . .
Svedje.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 3 September 1947
N:r 200

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *