Lysning

har tillkännagivits i Kristina församling i Falun för kassören vid Grand Hotel i Falun, Per Hansson, Visby, och småskollärarinnan fröken Anna-Britta E:-Janzon, Bjursås, dotter till tjänstemannen J. E. Janzon och hans maka, f. Törnquist, Slite;

för ingenjören vid Slite Cement och Kalk AB Georg Ödmark och kassörskan i Gotlandsbankens avdelningskontor i Slite fröken Britta Andersson, dotter till framlidne verkmästaren vid Slite Cement Richard Andersson och hans likaledes framlidna maka, född Jansson;

för ingenjör Bror W. Appelquist, Stockholm, och fröken Karin Ekwall, dotter till överstelöjtnanten iväg- och vattenbyggnadskåren P. G. Ekwall, Stockholm, och hans maka.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 1 September 1947
N:r 198

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *