Jordfästningar.

Stoftet efter fru Axelina Norrby, Klintehamn, jordfästes i torsdags i Klinte kyrka sedan en andaktsstund hållits i sorgehuset. Den högtidliga akten inleddes med sorgemusik och psalmsång, varpå prosten G. Sjöberg höll griftetalet utgående från Joh. 4: 7, samt erinrade om den avlidnas liv och gärning. Efter jordfästningen sjöngs ps. 331, varpå akten i kyrkan avslutades med att fru Agnes Wahlgren sjöng ”Jag är främling”. Under stilla orgelmusik utbars kistan och sänktes i griften. Där nedlades också en vacker gärd av kransar och blommor och höllos korta tal. Bland kransarna märktes en från Klinte kyrkliga syförening, vilken krans nedlades ay fru Elsa Sjöberg. Efter kransnedläggningen sjöngs ett par psalmverser, varpå de anhörigas atek uttalades av den bortgångnas son, vägmästare Ernst Norrby. Till sist lyste officianten frid över vilorummet.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 6 September 1947
N:r 203

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *