Födelsedagshyllningar.

På sin femtioårsdag i lördags blev fru Ester Östergren, Bro, föremål för hjärtliga hyllningar. Uppvaktningarna för henne började redan vid 5-tiden på morgonen, då familjen hyllade femtioåringen samt överlämnade presenter och blommor. Gåvor och blomster i mängd ingingo även från släktingarna, grannarna och de andra vännerna samt från Bro gamla syförening. Även telegrafiska lyckönskningar ingingo under dagens lopp. Vid supén i hemmet för ett antal inbjudna hyllades jubilaren ytterligare med tal och sång.

Hjärtliga och omfattande hyllningar kommo styckjunkaren Gunnar Engström, Visby, till del på hans sjuttiofemårsdag i lördags. På morgonen anlände jubilarens döttrar och svär-söner från Stockholm, vilka tillsammans med den övriga familjen överlämnade en öronlappsfåtölj, blommor m. m. Vidare infunno sig deputationer från A 7 och gamla kamrater, vilka likaledes hyllade sjuttiofemåringen med blommor och på annat sätt. Ett 30-tal hyllningstelegram anlände under dagens lopp från när och fjärran. På kvällen gavs middag på Gamla borgmästaregården, varvid hr E. ytterligare hyllades.

Lantbrukaren Ragnar Björkegren, Högbroäng, Roma, som i lördags fyllde femtio år, blev med anledning därav hjärtligt hyllad. Familjen och syskonen uppvaktade sålunda med tvenne fåtöljer och en stund senare anlände grannar och vänner som gåvo salut och överlämnade blomsterkorg, textad adress och en större penningsumma. Släkten i Stenkyrka överräckte presentkort och blomsterkorg medan andra vänner uppvaktade med flera presentkort, elektrisk armatur m. m. Blommor och telegram i mängd ingingo även på högtidsdagen. Vid en middag i hemmet för ett 80-tal gäster blev jubilaren föremål för nya hyllningar.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 8 September 1947
N:r 204

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *