Födelsedagar.

Sextio år fyller idag fru Ellen Norrby, Nors i Väskinde.

Åttio år fyller idag förste antikvarien d:r Otto Janse, Stockholm. Jubilaren har bl. a. medarbetat i det stora verket om Visby stadsmur och åstadkommit förnämliga forskningsresultat angående Visby och dess uppkomst.

Femtio år fyller på fredag fru Tyra Mattsson, Rosarve i Havdhem. Jubilaren är sedan unga dagar medlem i Havdhems baptistförsamling och har i många år bl. a. varit ledande kraften i församlingens festkommitté.

Änkefru Hanna Hansson, Ljugarn, fyller den 15 sept. åttio år. Fru Hansson, som är född på Ljugarn, reste vid 18 års ålder över till USA. Efter fem års vistelse i Brooklyn återvände hon emellertid till hemlandet samt ingick efter hemkomsten 1895 äktenskap med sågmästaren Oscar Hansson. Makarna voro från 1895 till 1914 bosatta å Smiss i Garda, men flyttade sistnämnda år till Ljugarn.
Fru Hansson är en varmhjärtad missionsvän med en djupt förankrad religiös och ideell livssyn. Hon tillhörde liksom sin man tidigare Evangeliska Fosterlandsstiftelsen men är sedan 1936 ansluten till Ljugarns missionsförsamling av Sv. Missionsförbundet. Hon har även under ett flertal år varit en verksam medlem inom Vita Bandet.
Sin åttioårsdag begår fru Hansson vid förhållandevis god kroppslig och andlig vigör.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 10 September 1947
N:r 206

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *