Bättre mistsignalering vid Fårö fyr.

I lotsstyrelsens petita för nästa budgetår ingår 80,000 kr. till förbättring av mistsignaleringen av tre fyrplatser, däribland Fårö. Deras mistsignalering är nu föga ändamålsenlig, på grund av att, skotten endast kunna avgivas med långa tidsmellanrum, 1 skott var femte minut. Vidare är riktningen till ljudkällan till följd av ljudets kortvarighet svår att bedöma. För personalen innebär knallmistsignaleringen därjämte ett betydligt mera påfrestande arbete än mistsignalering medelst ljudinstrument för komprimerad luft eller elektrisk nautofon, som numera användes vid de flesta fyrplatser, där mistsignalering förekommer. Vad som föreslås för Fårö fyrplats är mistsignalering med komprimerad luft. (TT spec.)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 20 september 1947
N:r 215

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *