Barn och tändstickor.

Slite brandkår larmades på lördagseftermiddagen till handlanden Gerhard Pettersson i Närs, där eld utbrutit i dennes magasinsbyggnader. Vid kårens ankomst var dock elden redan i det närmaste släckt med tillhjälp av gårdens folk och grannarna och kåren behövde därför aldrig ingripa. Elden synes först ha fattat tag i ett par större ännu oupppackade glaslådor med skyltfönster, varav två större av belgiskt ursprung: Glasen voro packade i halm och träull, och detta eldfängda material blev snart ett flammande eldbål. Härifrån kastade sig elden över till magasinsbyggnaden, där väggen brändes igenom, varefter elden angrep taket inne i själva magasinet. Även staketet blev eldhärjat. Vattentillgången var också efter sommarens ihållande torka minimal, och en gårdsbrunn läns pumpades, innan man blev herre över elden. Brandkåren behövde emellertid ej fullfölja sin påbörjade utläggning av slangarna ned till sjön.
Elden hade uppkommit genom en sexårings farliga lek med eld. Gossen hade nämligen roat sig med att göra upp eld i skyddet mellan magasinsväggen och de båda på gården uppställda glaslådorna, och den uppmärksammades först, då man hörde det knastra och spraka i knutarna. Skadorna uppskattas till 500 å 600 kr.
Det är tyvärr inte första gången barnen här handskats oförsiktigt med elden. Redan i våras höll en liknande händelse på att inträffa, men till all lycka upptäcktes faran i tid, och elden kunde släckas, innan den anställt större olycka. Det torde därför vara all anledning för föräldrarna att hålla efter sina telningar och framför allt under inga villkor låta dem handskas med tändstickor och andra eldfarliga tingestar. En katastrof kan eljest lätt inträffa.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 30 september 1947
N:r 223

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *