Alla danfrisörelever i staden

undergick i går kväll den årliga kontrollen inför lärlingsnämnden i damfrisörfacket. Man samlades hos fru Lalla Elfving, i vars frisersalong eleverna fick avlägga sina prov, som så småningom leder till gesällbrevet. Prövningen äger rum två gånger årligen och avser som nämnts att kontrollera om och på vilket sätt eleverna inhämtat de erforderliga lärdomarna i facket.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 23 September 1947
N:r 217

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *