Wisby segelsällskap

hade i lördags ord. höstsammanträde på Stadshotellet under ordförandeskap av vice ordföranden, disponent Ivar Björkander. De avgående revisorernaö hrr Bengt Sedelius och Nils Rockström, liksom suppleanten hr H. G. Engström, omvaldes. Man beslöt att på nyåret återuppta de s. k. knopaftnarna med f. lotsförman A. Harding som instruktör. Styrelsen fick i uppdrag att anskaffa en lotttbåt av om möjligt samma typ som årets, vilken fick ett mycket vackert betyg av hr Claes Widerkrantz som prövat den i olika väder och vindar och funnit den sjösäker, snabb och lättseglad. Styrelsens åtgärder för anskaffande av ett klubbhus vid en hamn i närheten av Visby godkändes. Sällskapet hade hos kronan ansökt om att få till rabatterat pris köpa en barack som sedan skulle flyttas och uppsättas på annan plats. För att ordna med frågan och samtidigt försöka anskaffa lämplig tomt tillsattes en kommitté bestående av hrr Erik Sedelius ,Folke Alyhr, Bengt och Bertil Sedelius samt Gösta Carlsson. Till sammankallande utsågs hr Bengt Sedelius. Frågan om att få fram en rättvis jämförelse mellan de olika båtarna i resp. klasser vid kappseglingar diskuterades och man beslöt att före sjömätningen i vår mäta om samtliga båtar.
Efter sammanträdet följde gemensam supé och ett trevligt samkväm, där tal ölls av sällskapets hedersledamot konul Nils Friberg och ordföranden för agen, disponent Björkander. Vidare sade hr Bengt Sedelius en rad vackra skioptikorbilder i färg från sommarens seglingar och vidare visades en av hr Bengt Malmberg upptagen smalfilm med glimtar från seglingar och utfärder samt en smalfilm från kappseglingar i Sandhamn. Inte minst filmupptagningen från sällskapets egen verkgamhet uppskattades och man uttalade den förhoppningen att hr Malmberg skulle fortsätta med sina filmupptagiingar, varigenom sällskapet skulle kunna M ett eget filmarkiv.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 16 December 1928
N:r 292

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *