Städad ”nasare nr 2” är ”spansk” till det yttre. Lugn rannsakning i lördags.

”Nasaren nr 2”, försäljaren Freddie Karlsson från Blekinge, som sedan någon vecka sitter inom lås och bom, rannsakades i lördags i Kronohäktet inför Visby rådhusrätt med borgmästare Löwenberg som domare. Stadsfiskal Hågeman var åklagare och advokat Wahlberg svarandebiträde. Det hela blev i stort sett ett resonemang mellan parterna, vilket tydligen domaren från början insåg vara det mest effektiva för att få den säkerligen ’fullfjädrade’ gossen riktigt ordentligt ’mör’ . Och det hela tog exakt 2 timmar.
Allehanda har tidigare redogjort för vad den tattarebesläktade orderupptagaren ”F. Carlsson” fifflat med i Visby under de senaste månaderna, och vad som nu framkom var egentligen bara ett mera detaljerat händelseförlopp. Den 24-årige mannen såg så oskyldig, snäll och beskedlig ut som helst och när man hörde honom berätta lät allt riktigt trovärdigt. Man förstår så väl att de som korsat hans väg låtit sig luras, ty han ser trevlig ut — riktigt spansk till det yttre — och har ett ganska rikligt ordförråd. Därtill talar han som sagt så där väldigt förtroendeingivande.
Svaranden fick först tala om att han var född. i Asarum i Blekinge och att fadern var antikvitetshandlare. Karlsson junior hade gått ut skolan, var konfirmerad och hade i efterskolåldern, medan han bl. a. arbetade som trädgårdsmästerlärling, läst på Hermods för att utbilda sig i textning och — försäljningsteknik. Sedan hade han gift sig men långt tidigare ” slarvat lite breve”, vad nu detta skulle innebära. Den unge mannen kom alltså tidigt i klammeri med rättvisan, dock bara i fråga om icke tillåtna affärsmetoder såsom olaga gårdfarihandel och olika slags bedrägeribrott. Hans uppdragsgivare har varit diverse kortvarufirmor i Småland och Skåne, men han har även ’sålt’ för företag som vid myndigheternas begäran om upplysning svarat, att de inte har några ’lösa agenter’.
Hans affärer på senare tid med s. k. luftorder o. dyl. började i Ronneby och fortsatte via Emmaboda till Visby, dit han tillsammans med sina båda branschkompanjoner anlände den 19 sept. Han har emellertid mest gjort ärliga affärer, ty det var allt som allt endast fem personer i Visby som ville föra talan. Men han har som regel lagt på dubbel provision för de kistor, sybord, draperier, bordlöpare, lampetter och andra hemslöjdsartiklar som han sålt. Han har sålunda t. ex. tagit 6 resp. 9 kr. för kistor som kostat 4 resp 7 kr. De gångar han överskridet vad som är tillåtet är bl. a. när han underlåtit att skicka in de order, för vilka -han tagit ut dellikvid som förskottsbetalning. F. ö. föreföll det att vara mest yngre damer som varit kunder i Visby . . . Och så har han smitit från Pensionat Skansen vid ett tillfälle under okt. för att återvända till staden och ett annat pensionat en tid senare.
Domaren intog från början närmast en attityd av svarandebiträde genom att gång på gång motsäga åklagaren. På så sätt lyckades det säkerligen rätten att lirka fram det mesta av vad den driftige försäljaren har laborerat med. Stadsfiskal Hågeman förklarade sig dock ha några övriga mystiska affärer i ’bakfickan’, vilka torde komma fram vid nästa rannsakning, som äger rum på onsdag, då även ’nasarna’ nr 1 och 3 ställs inför rätta.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 2 December 1946
N:r 280

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *