Landsbygden. Stenkumla.

STENKUMLA.
För Europahjälpen hade Stenkumla kyrkliga syförening i onsdags anordnat en festlighet i Ordenshuset. Efter ps. 43: 1-2 höll kyrkoherde Ivan Lilja en betraktelse över 1 Mos. 28: 17 ”Här bor förvisso Gud, och här är himmelens port”. Betraktelsen utmynnade i en vädjan att hjälpa till att lindra nöden i världen och bidraga till att hålla trosyissheten, hoppet och kärleken vid makt bland de hårt prövade, så att den stundande julhelgen icke för dem blir en besvikelse. Fru Käthv Lilja sjöng därefter några sånger ackompanjerad av fru Alice Sandgren. Syföreningen bjöd sedan de närvarande på gott kaffe. Efteråt följde en reseskildring av kyrkoherden: ”Från Östersjön till Kattegatt”. Givetvis ingick också en försäljning till förmån för Europahjälpen i programmet. Klubban sköttes därvid av handlanden Sune Jakobsson, som auktionerade bort gottportioner och en mängd andra saker, som skänkts. Vidare ägde dragning rum i en anordnad gissningstävlan. Kvällen avslutades med ”Välsignelsen” och en psalm. Nettoinkomsten uppgick till c:a 245 kr.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 9 December 1946
N:r 286

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *