Landsbygden. Stånga.

STÅNGA.
Baptistförsamlingen höll i söndags kväll ljusfest med anledning av att ny elektrisk armatur inköpts. Efter sång, bibelläsning och bön talade pastor Engwall om ljuset som en Guds gåva till människorna. Pastor Ivar Lundin talade därefter över temat: ”Allting nytt”. Under en paus bjödos samtliga på kaffe. En kollekt upptogs, som steg till kr. 183: 34. Festen, som samlat fullt hus, omramades med mycken sång, dels av musikföreningen och dels av pastor Lundin.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 4 December 1946
N:r 282

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *