Landsbygden. När.

NÄR.
Julfest var annandag jul anordnad i Närs nya missionshus för barnen i församlingens söndagsskola. Festen, som leddes av lantbr. Karl Jakobsson, Kulla, var mycket talrikt besökt av barn och äldre. Hr Nils Pettersson, Bommunds, läste Jes. 9: 1—7. Barnen medverkade själva på programmet med sång, uppläsning etc. och past. B. Edw. Persson talade en stund om ”Guds outsägligt rika gåva”.
Efter kaffeservering förekommit och barnen tänt julgranen talade past. Persson till de äldre över Luk. 2: 7. Sedan kom också tomten på besök till småttingarnas stora förtjusning och, delade ut gottpåsar m. m. Past. Persson avslöt den trevliga festen med bön.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 28 December 1946
N:r 301

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *