Landsbygden. Dalhem.

DALHEM.
Adventsstund hölls i söndagkväll i missionshuset. Trots det dåliga vädret hade en talrik skara åhörare forsamlats. Som talare hade kallats pastor Tage Adolfsson, Östergarn, vilken även medverkade med flera väl utförda solosånger.
Sångstunden inleddes med bibelläsning av föreningens ordf. Evald Stenhammar, varefter pastor Adolfsson sjöng ”Gören portarna höga” av Vennerberg. Musikföreningen medverkade med ett par sånger, varefter pastor Adolfsson talade över en adventstext. Programmet bjöd i fortsättningen på mera sång, såväl solo som till strängmusik, dessutom deklamerade fröken Gertrud Johansson. Sångstunden avslöts med att församlingen sjöng Hosianna av Vogler.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 13 December 1946
N:r 290

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *