Köpmansgillet i Visby

firade på måndagen sin högtidsdag i närvaro av ett hundratal medlemmar jämte en del inbjudna gäster. Förhandlingarna ägde rum i Stadshotellets klubbrum under ledning av konsul Björkander, vilken också omvaldes till ordförande för 1947. De i tur avgående styrelseledamöterna, direktörerna Gösta Löfveberg och Gunnar Stengård, omvaldes medan köpman Einar Broander omvaldes som suppleant.
Styrelsens förslag till utdelande av gratial ur gillets fonder godkändes.
Efter förhandlingarna höll taxeringsrevisor Bergqvist, Stockholm, ett föredrag om aktuella taxeringsfrågor och uppehöll sig därvid främst vid källskatten.
Sedan övergick man till gilles-middagen i festvåningen, under vilken en lång rad tal hölls och där stämningen var den bästa.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 3 December 1946
N:r 281

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *