Jordfästningar.

Stoftet efter fröken Thyra Hartman, Fjälls i Endre, jordfästes i onsdags i Endre kyrka, där den högtidliga akten inleddes med sorgemusik och psalmsång. Kyrkoherde G. Enwall höll därpå griftetalet och förrättade jordfästningen. Sedan ps. 47: 3 sjungits utbars kistan under sorgemusik och gravsattes på kyrkogården. En vacker skörd av kransar och blommor nedlades av anhöriga och vänner till den avlidna, varefter officianten lyste frid över vilorummet.
— Till den sista vilan vigdos igår stoftet efter änkefru Johanna Johansson, Orleifs i Levide. Samlingen ägde rum i sorgehuset, där en andaktsstund hölls under ledning av kyrkoherde E. Amér. I kyrkan inbars kistan under det att, kantor Ivar Larsson utförde sorgemusik på orgeln, varpå ps. 41: 2-3 sjöngs. Kyrkoherde Amér höll så ett anslående griftetal med ledning av Matt. 21: 5 samt förrättade jordfästningen. Efter denna sjöngs ps. 42: 4 5, varpå kistan bars ut ur templet under sorgemusik. Vid graven nedlades en vacker gärd av kransar och till sist sjöngs en psalmvers samt lyste officianten frid över vilorummet.
— Tillsyningsläraren vid Malmköpings folkskolor i Södermanland Ernst Amling har jordfästs i Lilla Malma kyrka.
Jordfästningen förrättades av kyrkoherde Rudolf Zetterquist, och under den högtidliga akten förekom bl. a. även sång av operasångaren Folke Andersson. Skolbarn bildade häck, när kistan bars ut ur kyrkan, och kremation ägde senare rum i Eskilstuna. Urnan gravsattes sedan i familjegraven på Norra kyrkogården f Stockholm, varvid hovpredikanten, kyrkoherden i Maria Martin Zetterquist, officierade. En rik blomstergärd hide sänts till håren. I stället för blommor hade även bidrag lämnats till Europahjälpen och Malmköpings blomsterfond.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 6 December 1946
N:r 284

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *