Jämlikt 2 § i Kungl. kungörelsen

angående uppbörd av automobilskatt m. m. den 12 december 1924 tillkännagives, att uppbörd av automobilskatt för år 1947 försiggår från och med den 1 till och med den 15 februari 1947.
Till varje skattskyldig utsändes före den 1 februari 1947 under postförskott behörig debetsedel.
Det åligger den skattskyldige att senast den 15 februari 1947 inlösa postförskottsförsändelsen.
Gör skattskyldig troligt, att han icke senast den 10 februari 1947 erhållit sin debetsedel, äger han före uppbördstidens utgång hos Länsstyrelsen inbetala skatten.
Därest skatten icke erlägges före uppbördstidens utgång, skall indrivningsavgift utgå.
Vidtagen adressförändring skall ofördröjligen hos Länsstyrelsen anmälas för kostnadsfritt intagande i automobilregistret.
Visby i landskansliet den 28 december 1946.
LÄNSSTYRELSEN.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 28 December 1946
N:r 301

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *