Hur blir vädret?

Kallare.
Sammanfattning: Lågtrycket över Holland och Belgien kvarligger och utfylles. Ett annat lågtryck över sydöstra Europa undergår endast små förändringar. Det mäktiga högtrycket över Ryssland utbreder sig åt väster och söder. På dess sydsida råder en kyligare luftströmning över västra Finland och Balticum, men den uppvärmes vid passagen av Östersjön och Bottenhavet varför i Sverige endast mindre temperatursänkningar äro att förutse för närmaste dygnen.
Utsikter: Styv till hård ostlig bris, mulet och tidvis något regn eller snö-blandat regn, sakta fallande temperatur men tillsvidare något över noll.
Stormvarning har utsänts för södra Östersjön upp till Uland för delvis styv ostlig kultje.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 10 December 1946
N:r 287

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *