Gotlandsängarna i radio.

I anledning av hembygdsföreningens möte igår därvid Gotlandsängarna stodo på programmet, hade Radiotjänst på aftonen i Dagens eko en liten intervju med stiftsjägmästare Nils Ekberg. Denne fick där förklara vad man på Gotland menar med ett änge eller en löväng och han underströk därvid på frågan, varför man nu slår vakt om dessa ängar, att såsom gamla odlingsminnen från gången tid äro de väl värda att bevaras och vårdas och detta bevarande är en hela landets angelägenhet, underströk hr Ekberg.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 9 December 1946
N:r 286

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *