Från våra Gotländska bygder. Roma.

ROMA.
Syföreningsauktion i Metodistkapellet. Metodistförsamlingens Ungdomsförening har hållit sin årligen återkommande försäljning. Med budskapet om huru Herren förmår välsigna människor som leva med väntan och längtan i sin själ, inledde pastor Lindell stunden i kapellet. Sedan någon sång sjungits vidtog försäljningen av de förfärdigade sakerna. De utmärkta handarbetena hade en strykande åtgång och ganska bra priser betalades. I en paus i försäljningen visades en synnerligen intressant film från Palestinas Heliga platser. Pastor Lindell avslöt stunden med att tacka alla dem som på något sätt bidragit till kvällens goda resultat. Närmare 400 kr. blev kvällens behållning.
Luciafirandet i Metodistkapellet. Även i år hade Juniorföreningen anordnat en rikt givande Luciafest. Med psalmen ”Kärlek från vår Gud” sjungen unison inleddes feststunden. Kapellet var fyllt till sista plats när föreningens ordförande pastor Lindell inledde stunden. Samtliga tärnor tågade därefter in i kapellet och placerade sig innanför altarringen, där de växelvis med en pojke från G. G.-avdelningen och en av ledarna föredrog en av med uppläsning och sång omväxlande dialog. På melodien ”Sov du lilla vide ung” sjöng en av flickorna en särskild luciasång. Pastor Lindell betonade i sitt tal huru varje människa innerst är en sökare efter andliga värden. Denna längtan kan tillfredsställas av Jesus Kristus. Efter talet var stunden kommen för Lucias intåg. I det med levande ljus upplysta kapellet intågade Lucia åtföljd av sex tärnor. Efter orgelmusik av organist Lennart Olsson serverades kaffe till samtliga deltagare. Programmets senare del upptog bl. a. en dialog av ett par juniorflickor samt ytterligare ett intåg av Lucia med tärnor. Past. Lindell avslutade med bön och välsignelse.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 17 December 1946
N:r 293

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *