Från våra Gotländska bygder. Garda.

GARDA.
Skör deförsäljning och försäljning av sydda arbeten hölls på onsdagskvällen f. v. i folkskolan härstädse anordnad av kyrkliga syföreningen. Försäljningen föregicks av en andaktsstund då kyrkoherde Ragnar Johansson talade om Kristi rikes ställning i världen, det kan synas som om det trängel tillbaka, men Kristi rike kan ej gå tillbaka, det går framåt och det vinner allt större segrar. Stunden omslöts av psalmsång. Vid försäljningen sköttes klubban av predikant Emanuel Olsson med säker och färdig hand. Försäljningen gick raskt undan och de utbjudna alstren betalades bra, varför det hela gav en god behållning.
Lucia. Garda fick fira Lucia dagen efter d. v. s. på lördagskvällen då en vällyckad luciafest hölls i missionshuset anordnad av Ljugarns juniorförening. Festen hade samlat fullt hus.
Den inleddes med orgelmusik av folksokil. P. Palmer. Hr Emil Ronström angav aftonens program, som skulle röra sig kring ämnet ”Korset” och som inledning läste han Jes. 60: 1-3. Så sjöngs unisont ”Det susar genom livets strid”, varefter en käck juniorpojke, Eddy Svensson, höll inledningstalet med välkomsthälsning och önskan att ljuset måtte segra över mörkret. Denna avdelning fortsatte med sång och uppläsning av juniorerna. Så talade evangelist Arne Sundvall över Uppb. 2: 10 ”Var trogen intill döden så skall jag giva dig livets krona” och tal, anknöt sin uppfordrande andliga förkunnelse till lucialegenden.
Programmets senare del upptog luciatåg med en mycket vacker och gripande dialog kring korsets stora ämne. Det hela gjorde ett djupt intryck på deltagarna. Så bjöds på kaffe och i festen gjordes en insamling för Europahjälpen, vilken inbragte kr. 64: 55. Åhörarnas tack framfördes av Herman Larsson, som även avslöt festen.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 17 December 1946
N:r 293

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *