Från våra Gotländska bygder. Fole.

FOLE.
Luciafest hölls i lördagskvälls i missionshuset där juniorerna bjödo på ett omväxlande program. Festligheten hade samlat absolut fullt hus då skomakare Martin Nygren inledde med bibelläsning och bön. Dalhems missionsförsamlings sångare sjöngo en sång varefter ungdomssekr. Rune A. Bloom, Visby höll ett kort tal i anslutning till dagens ämne. Efter ett par sånger till av musikföreningen intågade Lucia åtföljd av åtta tärnor, stjärngossar och en tomte vilka utförde en vacker tablå på ett förtjänstfullt sätt. Lucia bjöd till de dukade borden och alla försågo sig med kaffe och lussekatter. Efter kaffepausen vidtog under sekr. Blooms ledning försäljning av en mängd olika saker som tillverkats under året. En hel del julsaker och gotter såldes även, allt till goda priser som gav föreningen en god ekonomisk behållning av festen. Sist sjöngs en adventssång och uttalade pastor Blooms välsignelsen.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 18 December 1946
N:r 294

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *