Från våra Gotländska bygder. Eksta.

EKSTA.
En välbesökt och trevlig Luciafest hölls i skolan på fredagskvällen anordnad av Eksta Röda kors krets. Festen började med att kyrkoherde Erik W, Arnér hälsade de församlade välkomna och kvällens föredragshållare, konstnär David Ahlqvist, hälsades särskilt välkommen. Handl. Olof Boberg utförde sedan musik på fiol, varvid konstnär Ahlqvist ackompanjerade. Sedan följde föredrag om ”Gotländska seder och bruk”. Det intressanta och gedigna föredraget åhördes med största intresse och föredragshållaren avtackades med livliga applåder. Efter föredraget serverades kaffe, varvid kvällens Lucia med uppvaktning förhöjde den festliga stämningen. Underhållningen fortsatte sedan alla fått kaffe med musik av hr Boberg och konstnär Ahlqvist, vilken även läste valda delar ur sin bok ”Gotlänningar”. Till sist avslöts den lyckade Luciafesten med några väl valda ord av kyrkoherde Amér, som även framförde ett tack till samtliga som medverkat vid den trevliga festen.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 18 December 1946
N:r 294

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *