Från våra gotländska bygder. Dalhem.

DALHEM.
En välbesökt sånggudstjänst hölls under förra söndagen i missionshuset. Det var Helgeandskyrkans blandade kör från Visby som stod för ett omväxlande och gediget program. Sångstunden inleddes av hr V. Löfqvist, varefter en avdelning väl sjungna körsånger framfördes under ledning av körens dirigent fru Hildur Gustavsson. Pastor Jonasson sjöng en solosång till zittra samt betonade sångens betydelse inom kristet arbete. Syster Elsa läste ett par dikter och sedan utfördes ett par avdelningar sånger. Insamling företogs för socialt arbete inom Visby, vilken gav en summa av 49 kr. Sist uttalade församlingens ordf. Gunnar Pettersson ett tack till kören för dess besök.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 3 December 1946
N:r 281

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *