Stadsplaneändringarna i Visby.

Riksantikvarieämbetet förklarar sig hos Visby byggnadsnämnd ej ha något att erinra mot förslaget till ändring av stadsplanen för kvarteret Geten och delar av Korsbetningen samt Klosterlunden, samtliga gränsande till Gamla begravningsplatsen. Kv. Geten och Korsbetningen ha i förslaget angivits för begravningsändamål medan Klosterlunden, som rymmer ett antal ruiner, angivits som kulturreservat.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 17 Januari 1942
N:r 13

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *