Från våra Gotländska bygder. Etelhem.

ETELHEM.
Etelhemsortens Jordbrukskassas verksamhetsberättelse för år 1941 föreligger nu. Av densamma får man veta, att det är kassans 9:de verksamhetsår, som nu avslutats. Under året har 1 medlem och 14 andelar utträtt ur kassan, och 4 medlemmar och 45 andelar tillkommit. Vid årets slut hade kassan 97 medlemmar med 474 andelar. Inlåningen utgjorde vid räkenskapsårets slut å kapital- och depositionsräkning 35,409: 85, å sparkasseräkning 24,048: 42 och å checkräkning 770: 36 eller sammanlagt kr. 60,228: 63. Utlåningen utgör i primära fastighetslån 73,160: —, andra reverslån 42,715: —, kredit å checkräkning 4.200: — samt i växlar 15,733: —. Ränteinkomsterna utgöra kr. 2,349: 05. Insatskapitalet utgör kr. 1,659: — och reservfonden 3,129: 05, och till denna föreslås att årets vinst kr. 400: 38 skall läggas.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 20 Januari 1942
N:r 15

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *