Ett möte i befolkningsfrågan

planeras i Visby och det är meningen att det skall gå av stapeln på läroverkets aula måndagen den 2′ februari kl. 20 (kl. 8 e. m.). En förut påtänkt mötesdag har frångåtts för att undvika kollision med annan sammankomst.
Befolkningsfrågan är f. n. synnerligen aktuell. I vårt land har nämligen intet enda år sedan,1925 fötts tillräckligt många barn, för att vi i längden skulle undgå folkminskning. Tidtals har födelsetalet inte ens nått upp till 3/4.av vad som skulle behövas för att hålla folkmängden konstant. Att folkminskning icke redan inträtt, beror till stor del på att de nuvarande åldersgrupperna över 65 år på sin tid kraftig reducerades genom emigrationen. År 1887 utvandrade ej mindre än 50,786 Personer. Dödstalet har därför hållit sig så lågt, att födelsetalet trots stark nativitetsminskning varit större. Och så torde bli fallet änpu alltjämt några år framåt. Men när de stora årskullarna från tiden kring sekelskiftet nå upp i ålderdomen, kommer antalet dödsfall per år att med matematisk, nödvändighet öka synnerligen starkt. Och då äro vi framme vid folkminskningen med allt vad det innebär av sociala, politiska och framför allt ekonomiska vanskligheter.
Det är mot denna bakgrund, man får se befolkningskommissionerna av 1935 och 1941 liksom även föreningen Svenska Familjevärnet, som det ar meningen att, bilda en. lokalförening av här i Visby vid ovännämnda möte. Då befolkningsfrågan i närvarande stund måste anses vara en verklig livsfråga för vårt land, är det allt skäl att reservera kvällen den 2 februari för deltagande i överläggningarna i läroverkets högtidssal.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 8 Januari 1942
N:r 5

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *