Visby Fabriks- och Hantverksförening

höll igår afton ord. majsammanträde å Arbetareföreningens lokal. Mötet inleddes med några varma minnesord över den avlidne gamle hedersledamoten plåtslagare Frans Johansson. Sammanträdet upptogs till största delen av en lång och stundom ganska kritisk debatt om det nya förslaget till semesterlag, och beslöts att till riksdagsman Svedman överlämna ett sammandrag av debatten.
Sveriges Hantverksorganisations veterantecken för 25 års trogen tjänst inom föreningen överlämnades med ett lämpligt tal till sekreteraren Juvelerare Ernst Swenson och förre kassören kakelugnsmakare Leander Fredriksson.
Efter sammanträdet intogs gemensam supé.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 6 Maj 1938
N:r 103

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *