Vid extra kommunalstämma

i Garda på måndagskvällen slutbehandlades den segslitna frågan om ansvarsfrihet åt kommunalnämnden för åren 1934—1936. Stämman beslöt att då bokföringen nu lagts om i enlighet. med stämmobeslut och då det huvudsakliga, som resterat vid den revision, som av Landskommunernas Förbunds revisor. 1936 verkställts, nu synes vara reglerad, även om någon divergens ännu skulle finnas, ändå besluta ansvarsfrihet för att därmed få frågan ur världen. Nämndens ordf. yrkade på ytterligare bordläggning för fortsatt utredning, så att något missförstånd ej skulle behöva leva kvar.
Ett från länsstyrelsen återremitterat ärende om skogsbrandordning bordlades.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 24 Maj 1938
N:r 118

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *