Veterinärens stationsort ändras ej.

Medicinalstyrelsen — har lämnat utan vidare åtgärd en framställning från kommunerna omkring Roma station, att stationsorten för extra veterinär Stenflo skulle flyttas från Visby till Roma.
Styrelsens beslut stödes på ett yttrande av länsveterinär Jacobsson.
Denne har erinrat, att en extra veterinär f. n. är stationerad i Klintehamn och att avsikten är att där placera en distriktsveterinär. Den bördigaste delen av trakten kring Roma ligger också åt Visby och Klintehamn. Vid placering av en tjänsteveterinär bör hänsyn tagas till såväl djurägarna som veterinärerna. Efter bilismens genombrott är Roma enligt hr Jacobssons mening knappast den knutpunkt, som det var, då veterinärerna voro hänvisade till järnväg och hästskjuts.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 7 Juli 1938
N:r 153

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *