Våldsam ladugårdsbrand i Fole.

Värden för över 20,000 kronor spolierade.
Vid ½ 12-tiden i förmiddags utbröt eldsvåda i en ladugård, tillhörig lantbr. Patrik Nilsson, Vatlings i Fole.
Elden fick genast en betydande omfattning, och det tillstädeskomna släckningsmanskapet kunde inte uträtta mycket för att rädda själva ladugården, som är sammanbyggd med stall och lada. Man lyckades emellertid föra ut djuren – 15 nöt och fem vuxna hästar samt ungdjuren. Däremot innebrändes några små grisar, varjämte värdefulla maskiner, bl a en nästan ny ångtrösk och en självbindare, blevo lågornas rov. Ett närliggande magasin samt manbyggnaden, vilken senare dock icke byggnaden, vilken senare dock icke var allvarligt hotad, räddades även.
När man märkte svårigheten att bli herre över elden, som även på grund av rådande torka fick ovanlig häftighet, rekvirerades hjälp från Visby brandkår, som utryckte med en vagn och sex man. Från detta håll blev emellertid kanske inte hjälpen så stor, ty svårigheten att få vatten lade här hinder i vägen för ett fullt utnyttjande av materielen. Betydligt mera nytta gjorde då en kontingent militär, som var på övningar i trakten och som med all energi deltog i släckningsarbetet.
Hur elden uppkommit är givetvis ännu icke lätt att yttra sig om, men man håller icke för otroligt, att gnistor från en såg ett 25-tal meter från den brunna byggnaden kunna ha vållat branden. Byggnaden värderas till minst 20,000 kr och var försäkrad för omkring 15,000 kr och dessutom voro redskapen försäkrade.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 8 april 1938
N:r 81

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *