Tillkännagivande.

I handelsidkerskan Anna Löfbergs med firma Signe Nilssons Eftr. vid Rådhusrätten i Visby anhängiga konkurs komma slutredovisning och utdelningsförslag att fr. o. m. den 28 innevarande mars hållas tillgängliga å advokaten Nils Wahlbergs kontor i Visby.
Klander mot utdelningsförslaget skall skriftligen anmälas hos Konkursdomaren i Visby inom 30 dagar från nämnda dag, och skall i klanderskriften, vid äventyr att klandret ej upptages, angivas i vilket avseende ändring i förslaget yrkas.
Den som vill klandra redovisningen skall instämma sin talan till Rådhusrätten i Visby inom 3 månader från sagda den 28 mars.
Visby den 23 mars 1938. Rättens ombudsman.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 23 Mars 1938
N:r 68

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *